5 razloga zašto treba da brinemo o mentalnom zdravlju

by Vesna Lapčić

Piše: Ivana Mrđen, generalna direktorka, Rezilient

Mentalno zdravlje je definitivno trendy termin, ali je bitno za početak razumeti šta predstavlja.

Mentalno zdravlje se ne bazira na odsustvu mentalnih poremećaja i stanja poput depresije, šizofrenije i drugih.

Kategoričko poimanje je opasno jer deli ljude na „zdrave“ i one koji to nisu, lišava ove prve bilo kakve pomoći i podrške u vezi sa izazovom sa kojim se suočavaju i stavlja stigmu i etiketu na traženje podrške.

Mentalno zdravlje je stanje emocionalnog, socijalnog i psihološkog blagostanja u kome osoba uspešno realizuje sopstvene kapacitete, izlazi na kraj sa uobičajenim životnim stresorima, radi produktivno, oseća se ispunjeno, doprinosi sebi i svojoj zajednici.

Mentalno zdravlje nije konstantna sreća, samopouzdanje i ignorisanje problema. Naprotiv – reč je o življenju i suočavanju, adaptaciji na promene i izlaženju na kraj sa nedaćama. 

Zašto treba da brinemo o mentalnom zdravlju?

Mentalno zdravlje utiče na način na koji mislimo, delamo, kako se osećamo i time definiše kvalitet života u potpunosti. Evo i 5 razloga zašto treba da brinemo o mentalnom zdravlju.

Oni su u vezi sa pozitivnim uticajem na:

  • Fizičko zdravlje

Smanjeno lučenje hormona stresa i mogućnost pojave dijabetesa, visokog krvnog pritiska, poremećaja rada srca, spavanja ili ishrane.

  • Sliku o sebi i raspoloženje

Optimizam, samopoštovanje, samopouzdanje u novim situacijama, stabilno raspoloženje, kontrola emocija.

  • Odnose sa drugima

Olakšano uspostavljanje novih odnosa, negovanje postojećih, adekvatni emocionalni i socijalni odgovori, međusobno uživanje i podrška, konstruktivno rešavanje konflikta.

  • Produktivnost i realizaciju ciljeva

Pojačan fokus i koncentracija, izdržljivost i istrajnost, snaga i motivacija za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i realizaciju ciljeva.

  • Suočavanje sa izazovima

Spremnost, stabilnost, mobilizacija resursa, traženja podrške, pronalaženje rešenja.

Izvor: Pexels

Related Posts