Osigurani depoziti dostigli 25,3 milijarde evra, najzastupljenija štednja građana

by Vesna Lapčić

Prema podacima Agencije, ukupni osigurani depoziti u Srbiji iznosili su 25,3 milijardi evra krajem trećeg kvartala ove godine. To je više nego trostruko više nego 2008. godine, kada je garantovani iznos štednje u bankama po jednom deponentu povećan na 50.000 evra.

Ukupna sredstva na računima građana, preduzetnika i mikro, malih i srednjih pravnih lica u proteklih 14 godina u proseku su rasla za 10 odsto godišnje.

(grafikon: kretanje ukupnih osiguranih depozita od 2008. do septembra 2022. godine)
Izvor: Agencija za osiguranje depozita
Napomena: za potrebe prikaza, depoziti u svim valutama preračunati su u evre

Dve trećine svih osiguranih depozita čine depoziti građana. Iako su u pojedinačnim iznosima niži od depozita pravnih lica, kao najbrojniji, u sumi predstavljaju značajnu i stabilnu depozitnu bazu. Sistemom osiguranja depozita obuhvaćena je velika većina deponenata fizičkih lica (99%) budući da ukupan iznos novca koji čuvaju u jednoj banci ne prelazi 50.000 evra.

Izvor: Agencija za privredne registre

Iako građani pretežno na računima banaka drže novčana sredstva u stranim valutama, već duži niz godina, usled atraktivnijih kamatnih stopa na dinarsku u odnosu na deviznu štednju, povoljnog poreskog tretmana i očuvane relativne stabilnosti dinara prema evru, zabeleženo je značajno povećanje pokazatelja dinarizacije depozita stanovništva.

Povodom predstojeće Nedelje štednje, kada banke tradicionalno nude atraktivnije uslove za oročavanje novca, Agencija za osiguranje depozita podseća da su sredstva koja građani, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica čuvaju u bankama zakonom zaštićena do iznosa od 50.000 evra. To znači da bi, u slučaju stečaja banke, Agencija za osiguranje depozita u roku od najviše 7 radnih dana isplatila maksimalno do 50.000 evra ukupnog uloga jednog deponenta u jednoj banci. Zaštićen je novac osiguranih deponenata na svim računima, nezavisno od vrste i valute.

Sve banke u Srbiji obuhvaćene su sistemom osiguranja depozita. Ovakav vid zaštite novčanih sredstava za klijente banaka potpuno je besplatan, s obzirom na to da trošak osiguranja za njih snose banke.

Foto: Unsplash

Related Posts