Zavirite u lekove budućnosti: 3D štampani lekovi, mikroroboti, digitalne tablete

by Vesna Lapčić

Piše: Violeta Dinić Milisavljević, diplomirani farmaceut

Nove tehnologije su otvorile dodatne mogućnosti u razvoju lekova što se može iskoristiti u suzbijanju i lečenju različitih bolesti. Očekuje se da će tehnologija, farmaceutska industija i medicina zajedno dati nova rešenja i usluge, bolje opcije lečenja koje će omogućiti stanovništvu da živi zdravije i duže. Na koji način najnovija naučna dostiguća doprinose razvoju lekova?

Preuzeto iz publikacije. Zdravi. Svoji. Osigurani. PREUZMI SVOJ PRIMERAK

3D štampani lekovi

U vreme kada  3D štampači imaju široku primenu u različitim oblastima (od štampanja hrane do štampanja celih kuća), ne iznenađuje povećani interes istraživača za implementaciju ove tehnologije u medicini i farmaceutskoj industriji. Već je poznato da se koristi za štampanje organa, ali manje poznata činjenica je da se 3D štampanje može koristi za proizvodnju lekova. Još 2015. godine je u Americi registrovan prvi lek proizveden ovom tehnologijom, Spiritam, koji se koristi u terapiji epilepsije.

Prednosti lekova proizvedenih ovom tehnologijom su višestruke. Pre svega daju mogućnost proizvodnje individualne terapije, tableta sa više aktivnih supstanci, tableta sa brzim oslobađanjem, kao i tableta u različitim oblicima koje bi bile interesantnije deci. Prognozira se da će 3D štampači biti deo apoteka i da će se štampati po potrebi za svakog paijenta ponaosob.

“Čitanje grešaka“ ćelija

Razvoj tehnologije i nauke je dovelo do velikog napretka i u terapiji tumora i karcinoma. Karcinomi nastaju usled različitih “oštećenja” ili “grešaka” DNK ćelija, što čini da svaki karcinom bude “jedinstven” i razlikuje se od drugih po skupu “grešaka” koje su dovele do njegovog nastanka. Savremena medicina koristi kreiranje individulanog plana terapije za svakog pacijenta na osnovu karakteristike tumora. Ovakav pristup je omogućen razvojem NGS tehnologije (engl. Next Generation Sequencing – sekvenciranje nove generacije)  i razvojem ciljanih onkoloških lekova. Ovom tehnologijom se “čitaju“ geni koji imaju ulogu u nastajanju kancera. Što se više takvih gena “pročita” to je veća mogućnost da se izabere adekvatan lek koji “cilja” izmenjene gene, što dovodi do boljeg ishoda lečenja. Genomsko profilisanje je osnova modernog pristupa u onkologiji koji se naziva precizna medicina i značajno će uticati na unapređenje onkološke nege.

Nanotehnologija i lekovi

Ovo je doba začetka nanomedicine. Smatra se da će uskoro početi šira primena nanočestica i nanouređaja koji će imati ulogu sistema za preciznu isporuku lekova, ali i ulogu „mikrohirurga“. Radi se o „mikrorobotima“, dimenzija manjih od milimetar, koji plivaju u telesnim tečnostima do tačno određenog mesta u organizmu koje je cilj, i tu dostavljaju lekovitu supstancu. Takođe već postoje nanouređaji koji imaju dodatno i „svarljiv“ senzor  koji nakon gutanja komunicira sa pametnim telefonom samog pacijenta ili osobe koja brine o pacijentu i daje informaciju da li je i u kojoj količini lek oslobođen u organizmu. Izgleda da dolazi  vreme kada će i lekovi komunicirati sa nama.

Digitalne tablete

Digitalne tablete imaju ugrađen elektronski uređaj koji daje informaciju da je pacijent uzeo tabletu. Ova vrsta kontrole redovnog uzimanja terapije je veoma bitna kod određenih specifičnih bolesti gde propuštanje doze leka može imati ozbiljne posledice. Prvi put je lek ovog tipa registrovala 2017. Američka agencija za hranu i lekove – radi se o leku koji se koristi u tretmanu pshihijatriskih pacijenata. Kad pacijent proguta tabletu, kiselo okruženje u želucu aktivira senzor koji šalje bluetooth signal na spoljni flaster koji dalje šalje signal aplikaciji da je tableta uzeta.

Nove tehnologije donose nove bolesti?

Ipak tehnologija osim napretka i razvoja donosi i rizik od novih nepoznatih stanja i bolesti. Nove vrste bolesti se mogu pojaviti usled prekomerne upotrebe virtuelne realnosti, video konzola ili pametnih telefona. Već postoje prijavljeni slučajevi virtuelnog posttraumatskog stresnog poremećaja (v-PTSP), koji se javlja kod igrača koji učestvuju u velikim virtuelnim bitkama noseći VR naočare: oni doživljavaju slične simptome kao vojnici koji su se borili u stvarnim ratovima. I pojava epilepsije usled video igrica je dijagnoza koja je već dokumentovana. Dokazano je da češće dolazi do epileptičnih napada usled svetla prilikom korišćenja igrica nego od standardnih televizijskih programa, čak i ako se u oba slučaja koristi isti ekran. I kao posebno česta pojava treba da se naglasi “sms vrat”: ovaj termin se koristi za opisivanje bolova u vratu i oštećenja nastalih zbog čestog i dugotrajnog gledanja u mobilni telefon, tablet ili slične mobilne uređaje. Može da se očekuje da će uskoro biti dodeljene i šifre po Međunarodnoj klasifikaciji bolesti za ovu vrstu bolesti novog doba.

Izvor: Pixabay.com

Related Posts