Vlada Srbije donela odluku o prenosu društvenog kapitala Dunav osiguranja na Republiku Srbiju

by Vesna Lapčić

Vlada Srbije donela je odluku o prenosu društvenog kapitala kompanije Dunav osiguranje na Republiku Srbiju, zaposlene i Akcionarski fond, objavljeno je u Službenom glasniku.

Od 5,72 milijardi dinara osnovnog kapitala u društvenom vlasništvu je 2,96 milijardi.

Kako se navodi, neisplaćena dividenda Dunav osiguranja ostvarena po osnovu kapitala u društvenom vlasništvu iznosi 4,17 milijardi dinara i smatra se društvenim kapitalom, prenosi Tanjug.

U zbiru, društveni kapital koji se ovom odlukom prenosi iznosi 7,14 milijardi dinara.

Na Republiku Srbiju prenosi se pet milijardi dinara, što će biti iskazano u 7,67 miliona akcija Dunav osiguranja.

Bez naknade, zaposlenima će biti preneto najviše 1,78 milijardi dinara, što će biti iskazano kroz 2,7 miliona akcija, dok će Akcionarskom fondu biti preneto najmanje 357,3 miliona dinara, što će biti iskazano u 548.000 akcija.

Vlada Srbije definisala je da će minimalna vrednost jedne akcije iznositi 652 dinara.

Dunav osiguranje ima obavezu da u roku od mesec dana donese odluku o izdavanju akcija zaposlenima bez naknade.

Pravo na takve akcije imaju svi zaposleni koji su državljani Srbije, odnosno oni koji su bili ranije zaposleni, kao i svi oni koji su radili ili trenutno rade u kontrolisanim društvima Dunav osiguranja.

U najnovijem broju magazina „Svet osiguranja“, u temi „Da li je vreme za privatizaciju Dunav osiguranja“ sagovornici ovog magazina procenjuju da je trenutna vrednost ove kompanije oko 300 miliona evra. Pojedini stručnjaci su izneli stav da bi u slučaju privatizacije, ova kompanija koja je prva po visini premije na tržištu Srbije, treba da dobije renomiranog strateškog partnera.

Ukupna premija ovog osiguravajućeg društva je u 2020. godini iznosila 29,7 milijardi dinara dok je ukupna premija na tržištu bila 107 milijardi dinara.

Related Posts