Dunav osiguranje i dalje lider sa 26% tržišnog učešća

by Vesna Lapčić

Nakon veoma izazovne i za Kompaniju teške 2022. godine, obeležene geopolitičkom krizom i inflacijom kao proizvodom te krize, „Dunav osiguranje“ postavilo je optimistične ciljeve za 2023. godinu. To su, po rečima  Mila Markovića, člana Izvršnog odbora  Kompanije, pre svih zadržavanje liderske pozicije na tržištu, rast premije osiguranja, visok stepen ažurnosti u likvidaciji šteta i racionalizacija troškova poslovanja.

„Sada, kada su poznati rezultati za 2023. godinu, mogu s ponosom da kažem da smo ispunili zadata očekivanja. Tržišno učešće je 26 odsto, čime smo potvrdili lidersku poziciju. Premija osiguranja je premašila iznos od  40 milijardi dinara, što je rast od 14,3 odsto u odnosu na ostvarenu premiju u prethodnoj  godini“, istakao je Marković.

U 2023. dolazi do postepene stabilizacije visine odštetnih zahteva te je iznos likvidiranih šteta rastao po stopi od 11,9% u odnosu na 2022. godinu, kada je rast iznosio gotovo 24%. U tom segmentu, kako ističe Marković, Kompanija „Dunav osiguranje“ iskazala je zavidnu efikasnost u rešavanju odštetnih zahteva, likvidaciji i isplati šteta. „To najbolje ilustruje podatak da poslednjeg dana 2023. godine Kompanija u svojim bilansima gotovo da nema neisplaćenih likvidiranih šteta, odnosno one su manje od  0,3%“, pojasnio je Marković.

Kompanija „Dunav osiguranje“ je i u 2023. godini nastavila sa sprovođenjem stabilne dividendne politike kojom je planirana isplata dividendi u iznosu od 50% ostvarene neto dobiti Društva.

„Sve to šalje poruku našim osiguranicima da je reč o sigurnoj i stabilnoj kompaniji i da su njihova prava visoko garantovana“, dodao je Marković.

Related Posts