UNIQA Grupa najavila restrukturiranje – spajaju se tri kompanije

by Vesna Lapčić

UNIQA grupa je ostvarivši dobit pre oporezivanja u iznosu od 214,7 miliona evra u prvih 9 meseci 2019, za 2,4% prevazišla svoj rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine kada je zabeležila dobit od ukupno 209,6 miliona evra, saopštila je kompanija.

Grupa je ujedno najavila i restrukturiranje u okviru strateškog programa “UNIQA 3.0” koji će biti predstavljen polovinom 2020. godine.

Rast profita u 2019. godini, praćen je i rastom ukupne premije koja nakon devet meseci tekuće godine iznosi 4,1 milijardu evra. Istovremeno, investicije UNIQA grupe su u poređenju sa prethodnom godinom porasle za blizu 2 milijarde evra i na 30.09.2019 iznose 21,05 milijardi evra (31.12. 2018: 19,34 milijarde evra). Broj zaposlenih u UNIQA grupi, bez eksternih saradnika i partnera u prodaji, za prvih 9 meseci 2019. godine iznosi 12.750.

Glavni pokazatelji:

  • Rast ukupne premije od 1,3% na 4,1 milijardu evra
  • Rast dobiti pre oporezivanja od 2,4 odsto i iznosi 214,7 miliona evra
  • Investicije grupe ostvarile rast na 21,05 milijardi evra
  • Nova, jednostavnija organizaciona struktura od januara 2020. koju prati spajanje tri kompanije

U poslednjoj godini sprovođenja programa UNIQA 2.0, UNIQA i dalje stavlja akcenat na optimizaciju postojećeg poslovnog modela i dopunjava ga daljim ulaganjima u inovacije koje su relevantne za budućnost više od 10 miliona klijenata u 18 zemalja. Dobar rezultat ostvaren u prvih devet meseci 2019. godine dobra je osnova za godinu u celini.

U vreme izazovnih ekonomskih okolnosti i oštre konkurencije, cilj UNIQA grupe je da se značajno više fokusira na klijente, na brži i efikasniji servis. U skladu sa ovom orijentacijom UNIQA je već započela uspostavljanje strukturnih promena neophodnih za sprovođenje svog „UNIQA 3.0“ strateškog programa.

Da bi se to postiglo, tri najveće kompanije – UNIQA grupa i njene dve kompanije UNIQA Osterreich Versicherungen AG i UNIQA International AG biće spojene u jednu kompaniju – UNIQA grupu. Ovu strukturnu promenu pratiće i promene u Upravnom odboru koji je u tri kompanije u 2016. već smanjen sa 22 na 11 članova, a nakon restrukturiranja imaće devet članova.

UNIQA grupa je jedna od vodećih osiguravajućih grupacija na tržištu Austrije i Centralno-istočne Evrope. Oko 20.000 zaposlenih i ekskluzivnih partnera i saradnika u prodaji pružaju sigurnost za više od 10,1 miliona  klijenata u 18 zemalja Evrope. UNIQA je druga najveća osiguravajuća grupa u Austriji sa više od 22% tržišnog učešća. Svoje poslovanje, UNIQA obavlja i na 15 tržišta Centralno-istočne Evrope: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka i Ukrajina. Takođe u sastavu UNIQA grupe nalaze se i osiguravajuće kompanije u Švajcarskoj i Lihtenštajnu.

Related Posts