U avgustu tekuće godine navršava se dve godine od početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – ovo je povod za organizovanje tribine na temu

“Koliko su bezbedni podaci o ličnosti u Vašoj firmi – šta smo naučili (ili nismo) tokom dve godine primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti?” koja će biti održana 16. juna 2021. od 10.00 do 12.00h uživo u hotelu Crowne Plaza Beograd.

Zbog ograničenog broja mesta biće obezbeđen i direktan prenos preko BeRiskProtected kanala. Onlajn praćenje je otvoreno za sve zainteresovane.

Ukoliko želite da prisustvujete događaju uživo uz kotizaciju od 3.600 dinara bruto, prijavite se na office@beriskprotected.rs .

Učesnici Tribine:

Kancelarija Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Kompanija Coming – Computer Engineering

Udruženje banaka Srbije

Generali osiguranje

Advokatska kancelarija Tomić Sinđelić Groza (TSG)

Asseco SEE (ASEE)

 

Teme:

– Koje je koristi preduzećima i zaposlenima doneo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i šta je potrebno promeniti/unaprediti

– Koje mere preventive (softveri i rešenja), i finansijske nadoknade (osiguranje) su dostupne kad je reč o rizicima po podatke od sajber napada

– Šta zaposleni treba da znaju o sopstvenim podacima kojima upravlja preduzeće u kojem rade, ili koji se šalju drugim preduzećima (npr. knjigovodstvenim agencijama, PIO fondu…)

Tribina je namenjena poslodavcima, zaposlenima, vlasnicima preduzeća i menadžmentu, kao i preduzećima koja rukuju podacima drugih preduzeća.

Cilj tribine koja se organizuje u okviru Inicijative za jačanje bezbednosti podataka je da se pojača svesnost poslodavaca i zaposlenih o značaju podataka i pratećih propisa (prvenstveno ZZPL), da se ukaže na opasnosti usled gubitka podataka, mogućnosti preventive i osiguravajuće zaštite, i da se – kroz povećanje informisanosti zaposlenih o posledicama i potencijalnim kaznama – doprinese smanjenju zloupotrebe podataka.

Neka od pitanja: 

  • Šta se očekivalo od Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kad je reč o biznis sektoru, i da li su očekivanja ispunjena?
  • Šta bi trebalo promeniti – izmene i dopune ZZPL?
  • Kakva su prava poslodavca, a kakva zaposlenog – šta je to sve od podataka što poslodavac sme da traži od zaposlenog, šta sme da prosleđuje trećim licima, da li ima podataka koje sme da uzme a ne sme da distribuira?
  • Kakvo je iskustvo sa rukovaocima podataka – koliko su detaljno upoznati sa Zakonom i da li ga u potpunosti primenjuju?
  • Biometrijski podaci – gde se sve uzimaju, šta kaže Zakon a šta pokazuje praksa?
  • Kakve sve opasnosti prete podacima kad je reč o sajber napadima? Kako kompanije mogu da povećaju stepen zaštite od sajber napada? Kako izabrati najbolje rešenje?
  • Na koji način se mogu osigurati podaci u Srbiji, i da li to obuhvata i osiguranje od zloupotrebe od strane pojedinca u okruženju, i od sajber napada?
  • Da li je moguća zajednička akcija države, IT i sajber sekjuriti kompanija i osiguravača koja bi doprinela povećanju bezbednosti podataka, kako bi se Srbija našla na listi zemalja sa manjim rizikom?

 

Related Posts