Dug za bankarske kredite na kraju aprila 2.958 milijardi dinara

by Vesna Lapčić

Ukupni dug po bankarskim kreditima u Srbiji na kraju aprila iznosio je 2.958 milijardi dinara i bio je za 12,2 posto veći nego godinu dana ranije, dok je taj dug za mesec dana uvećan za 1,4 posto, navodi se u izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, prenosi Tanjug.

Građani po kreditima duguju 1.233 milijardi dinara, od čega su 579 milijardi gotovinski krediti, a 497 milijardi stambeni i krediti za adaptacije.

Kreditno zaduženje stanovništva za godinu dana uvećano je za 14,2 procenta a u odnosu na prethodni mesec za 1,1 posto.

Za godinu dana rast preko četvrtine zabeležili su potrošački krediti stanovništva, a krajem aprila ih je 17,5 milijardi dinara.

Pravna lica po kreditima ukupno duguju 1.660 milijardi dinara, što je uvećanje od 10,5 odsto za godinu dana, a preduzetnici 64,9 milijardi dinara, odnosno 22 posto više nego pre godinu dana.

Kašnjenje u otplati bankarskih kredita je tri posto, i više mu sa po 3,5 procenata doprinose pravna lica i preduzetnici, nego građani čije kašnjenje iznosi 2,2 procenta.

U odnosu na situaciju od pre godinu dana, kašnjenje je manje za 0,7 posto, a u odnosu na prošli mesec za 0,1 posto.

Krajem aprila među stanovnicima Srbije bilo je 5,4 miliona korisnika, koji su imali ukupno više od 7,8 miliona tekućih računa.

Za godinu dana broj tekućih računa veći je za pet, a broj korisnika za 4,6 procenata.

Iznos dozvoljenog prekoračenja bio je 43,4 milijarde dinara, što je za 7,2 posto manje nego pre godinu dana a manji je broj i tekućih računa u docnji.

U ovom periodu broj kreditnih kartica u docnji bio je gotovo 60.000 što je za 12,4 posto više nego godinu dana ranije.

Related Posts