Socijalno bankarstvo „Korak po korak“

by Vesna Lapčić

Tokom prve tri godine sprovođenja programa socijalnog bankarstva „Korak po korak“ u Srbiji, finansijsku, edukativnu i mentorsku podršku dobilo je 165 startap kompanija, socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva (OCD) širom naše zemlje. U okviru edukativne komponente programa, približno 4.400 ljudi je steklo znanja u različitim oblastima preduzetništva, uključujući i pripremu biznis planova. Pedeset eksperata je korisnicima programa pružilo mentorsku podršku u svim fazama razvoja biznisa, u trajanju od 420 dana, a plasirani su i krediti u iznosu od 1,3 miliona evra. Na ovaj način, program je doprineo otvaranju 280 radnih mesta u našoj zemlji, kao i očuvanju više od 50 radnih mesta.

Program „Korak po korak“ usmeren je na one koji najčešće nemaju pristup bankarskim proizvodima i uslugama, kojim pruža finansijsku i nefinansijsku podršku da pokrenu i razviju svoje poslovanje, dajući pozitivan doprinos razvoju lokalne zajednice. Podrška koju klijenti dobijaju je prilagođena njihovim potrebama, kao i specifičnostima oblasti delovanja i industrija u okviru kojih posluju.

Početnici u biznisu, odnosno startap kompanije su tokom dosadašnjeg trajanja programa podržane sa kreditima u iznosu od milion evra, a socijalna preduzeća sa 300.000 evra plasiranih kredita. Ukupno je finansirano 130 startap firmi, a oko 4.250 ljudi je prošlo različite vidove edukacije. Preduzetnici početnici ističu da bez kreditne podrške ne bi mogli da započnu ili prošire svoj biznis, kao i da im je Banka omogućila da bolje pokriju svoje nepredviđene troškove.

„Početnici u poslovanju najčešće nemaju odgovarajući nivo iskustva i znanja na osnovu kog bi mogli da donose dobre poslovne odluke i umanje mogućnost za greške koje mogu biti kobne po biznis. Neadekvatno planiranje finansija i poslovanja samo je jedan od problema sa kojim se susreću. Zato je nefinansijska podrška važna koliko i finansijska, a program im pruža sveobuhvatnu podršku, na svakom koraku poslovanja“, ističe Sreten Vranić, šef odeljenja socijalnog bankarstva u Erste Banci.

Najveći broj startapa u okviru programa je iz delatnosti kao što su građevinarstvo, transport, turizam, prehrambena industrija, IT, trgovina na veliko i malo. Program je u potpunosti prilagođen i biznisima u specifičnim delatnostima, za čije poslovanje je potreban sertifikat, kao što su predškolske ustanove, auto škole, optičari ili domovi za negu starijih lica.

U okviru istraživanja koje je Erste Banka sprovela, utvrđeno je da se tokom prve dve godine poslovanja 38 odsto startapa u Srbiji ugasi. U slučaju korisnika programa „Korak po korak“, više od 90 odsto startap klijenata je nastavilo da posluje i nakon prve dve godine rada.

Nemanja Džodžo, osnivač „Joe Fitness“ studija u Novom Sadu, posebno ističe značaj nefinansijske podrške: „Pored kreditne potpore, koja je pomogla da budemo finansijski stabilniji pri pokretanju biznisa, mnogo nam je značila i velika pomoć koju smo dobili kroz saradnju sa mentorskim timom, u vidu njihovih saveta, ali i direktnim delovanjem i pronalaskom partnera za našu firmu“.

Pored startapa, u okviru programa je podržano i 12 organizacija civilnog društva. Približno 150 osoba je učestvovalo u programu edukacije, a sveobuhvatna podrška je doprinela stvaranju i očuvanju više od 90 radnih mesta. U svim organizacijama navode da nakon učešća u programu efikasnije i bolje ispunjavaju svoje društvene ciljeve, kao i da su poboljšali likvidnost i ukupne prihode. Kroz rad ovih organizacija, direktnu i indirektnu podršku dobilo je oko 500 ljudi iz društveno isključenih grupa u Srbiji.

Udruženje Prevent konačno, nakon 15 godina postojanja, ima svoje prostorije za rad, zahvaljujući kreditnoj podršci koju smo dobili. To mnogo znači i ljudima iz marginalizovanih grupa koji su korisnici naših usluga. U narednom periodu ćemo imati i priliku i da kroz edukaciju o strateškom finansijskom planiranju naučimo kako da postanemo finansijski još stabilniji. Veliki problem organizacija civilnog društva je nestabilno finansiranje, pa se većina nas suočava sa izazovom da obezbedi osnovna sredstva za rad, kao što je prostor“, ističe Nebojša Đurasović, predsednik udruženja, koje se bavi unapređenjem kvaliteta života ljudi kroz prevenciju bolesti zavisnosti i promociju zdravog životnog stila, naročito kod mladih u riziku i marginalizovanih grupa u društvu.

Tokom 2019. godine je, usled velikog odziva klijenata i povećanih potreba za mentorskim uslugama, uz podršku USAID-a udvostručen broj mentora koji učestvuju u programu „Korak po korak“, a uvedene su i nove oblasti mentorske podrške.

„U mentorstvo je sada uključeno 50 stručnjaka sa značajnim iskustvom i ekspertizom, koji su ili zaposleni u Banci ili partneri programa. Oni su prošli posebnu obuku, ne bi li na najbolji način razumeli kako je biti u cipelama preduzetnika i potom bili u mogućnosti da im pruže najbolju moguću mentorsku podršku“, naglašava Sreten Vranić.

„Korak po korak“ program socijalnog bankarstva je doprineo i tome da Erste Banka postane prepoznatljiva po podršci koju pruža početnicima u biznisu, pa je njihovo povećano interesovanje dovelo do toga da trenutno više od 10.100 startap preduzeća ima otvoren račun u Erste Banci, tri puta više nego pre pokretanja programa.

Related Posts