Protokolom o saradnji do boljih usluga za penzionere u Srbiji

by Vesna Lapčić

Povodom sajma penzionera u Nišu Kompanija „Dunav osiguranje“ i Banka „Poštanska štedionica“ 7. novembra potpisale su u Nišu protokol o saradnji sa Savezom penzionera Srbije, kojim će se najstarijim sugrađanima omogućiti dodatne usluge u ovime dvema državnim kompanijama.

Protokol su potpisali predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora Banke „Poštanska štedionica“ Bojan Kekić, predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić, kao i predsednik Izvršnog odbora Pokreta trećeg doba Srbije Vasilije Belobrković.

Izvršni direktor Banke „Poštanska štedionica“ Bojan Kekić naglasio je važnost saradnje s Kompanjom „Dunav osiguranje“ i krovnom organizacijom penzionera Srbije.

I „Dunav osiguranje“ i Banka „Poštanska štedionica“, kako je naveo, lideri su u državnom bankarskom sektoru, pogotovo u oblasti osiguranja, a protokolom sa Savezom penzionera najstarijim sugrađanima biće omogućene dodatne pogodnosti u ovim dvema kompanijama.

„Biće dovoljno da penzioner donese člansku kartu udruženja penzionera ili da donese penzioni ček na kome se vidi da plaća članarinu, a naša je obaveza da penzionerima damo puno pogodnosti“, rekao je Kekić.

Banka je, kaže, ponosna na to što važi za „banku penzionera“. Kekić je naveo i da ta banka ima najmanje nenaplativih kredita, kao i da raspolaže stabilnim izvorima finansiranja.

Predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ Mirko Petrović ističe da je protokolom proširena saradnja na polju usluga osiguranja i bankarstva koje se nude članovima Saveza penzionera, to jest njegovim članovima, našim najstarijim sunarodnicima.

„Dunav osiguranje danas osigurava oko 180.000 penzionera, sarađuje sa preko 160 udruženja penzionera, a istovremeno u partnerstvu sa ‘Poštanskom štedionicom’ osigurava preko 50.000 kreditnih linija koje su prevashodno usmerene ka kreditiranju penzionera,“ navodi Petrović.

Protokol će posebno, dodaje, omogućiti poboljšanje kvaliteta edukacije penzionera u pogledu usluga koje nude i „Poštanska štedionica“ i „Dunav osiguranje“.

„Saradnja i poverenje koje nam je dato od strane penzionera Srbije plod je višedecenijske saradnje ‘Dunav osiguranja’ i penzionera“, kazao je Petrović.

Prošle godine Kompanija „Dunav osiguranje“ je, u sektoru osiguranja u jugoistočnoj Evropi bila na 9. mestu, a Petrović očekuje da će prema podacima za 2019. godinu „Dunav osiguranje“ ući među prvih šest osiguravajućih kuća jugoistočne Evrope.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić istakao je značaj potpisanog protokola i naveo podatak da taj Savez zastupa interese oko 1.700.000 penzionera u 170 opštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija u zemlji.

„Činimo napore da artikulišemo interese najšire penzionerske populacije i podignemo nivo zastupanja njihovog interesa, a ovim protokolom podiže se institucionalni nivo saradnje i sa jednom i sa drugom državnom institucijom,“ rekao je Savić.

Related Posts