Neto dobit Erste banke 2,68 milijardi dinara

by Vesna Lapčić

U 2019. nastavljene velike investicije u novi informacioni sistem Banke; Neto dobit na kraju godine 2,68 milijardi dinara

„Rast svih ključnih indikatora poslovanja iz godine u godinu, a naročito zadovoljstvo naših klijenata daju nam potvrdu naše korporativne filozofije da je moguće ostvariti rast, dok u isto vreme menjamo banku i ulažemo značajna sredstva u razvoj našeg novog operativnog sistema“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Posvećenost svih zaposlenih potrebama klijenata, podrška i savetodavni pristup rezultirali su porastom ukupnih depozita za više od 12 odsto, kredita za više od 15 odsto, dok je nivo nenaplativih kredita od 1,4 procenta prvenstveno odraz kvalitetnog poslovanja klijenata i Banke i jedan od najnižih ne samo u Srbiji, već i u regionu.

„U radu sa stanovništvom i dalje beležimo veliko interesovanje za stambene i gotovinske kredite, dok rast depozita govori u prilog poverenju u našu bankarsku grupaciju, koja uspešno posluje već dva veka. Podrška privrednicima tokom 2019. godine bila je usmerena na njihove investicione aktivnosti, a izvrsne rezultate zabeležili smo u kreditiranju nekretnina. Dodatno, uspešnim emitovanjem dugoročnih dinarskih obveznica, dali smo doprinos razvoju domaćeg tržišta kapitala i sekundarnog tržišta dužničkih hartija od vrednosti“, naglasio je Slavko Carić.

On je dodao da je cilj dugoročne investicije u novu IT infrastrukturu pružanje najboljeg korisničkog iskustva klijentima, koji u banci treba da imaju podršku u svim segmentima njihovog života i rada.

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 22,9% u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 83,70 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 19,7% i iznose 79,04 milijardi dinara.
  • Krediti pravnim licima uvećani za 9,2% u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 79,23 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su uvećani za 0,3% i iznose 47,20 milijardi dinara.
  • Dobit od kamata viša za 9,4% u odnosu na kraj 2018. godine i iznosi 7,32 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 11,2% i iznosi 1,77 milijardi dinara.
  • Neto dobit na kraju 2019. godine iznosi 2,68 milijardi dinara. U odnosu na isti period 2018. godine, to je za 8,2% niži iznos, i ujedno je bolji nego što je inicijalno budžetirano, uprkos povećanim investicijama.
  • Bilansna suma je uvećana za 14,1%, sa 202,93 milijardi dinara na kraju 2018. godine na 231,45 milijardi dinara na kraju 2019. godine.
  • NPL racio na kraju 2019. godine iznosi 1,4%.

Rast u zemljama CIE podržao dobre poslovne rezultate: Erste Grupa zabeležila porast operativnog rezultata za 8,7% na 2,97 milijardi EUR u 2019. godini; predlaže povećanje dividende na 1,50 EUR po akciji

Naš godišnji operativni rezultat od skoro tri milijarde evra, koji predstavlja znatno povećanje od 8,7 procenata, dokazuje da je Erste zaista u veoma dobrom stanju. To je trenutno retkost u evropskom bankarstvu – i predstavlja dobru osnovu za budući rast,“ kaže Bernhard Špalt (Bernhard Spalt), generalni direktor Erste Group Bank AG.

Zahvaljujući našem geografskom prisustvu, aktivni smo u ekonomski najdinamičnijem regionu u Evropi, s obzirom na to da zemlje CIE beleže rast BDP-a koji je dva puta brži od proseka u evrozoni. Važno je napomenuti da je ovaj rast uglavnom podržan domaćom tražnjom, zahvaljujući niskim stopama nezaposlenosti i rastu realnih zarada. S obzirom na trend rezilijentnog rasta u regionu, opseg našeg poslovanja i jačinu našeg brenda, uspeli smo da ostvarimo povećanje ukupnih depozita i ukupnih kredita za sedam procenata. Naš operativni prihod je rastao po duplo većoj stopi od naših rashoda, i porast je registrovan kod svih vrsta prihoda.

I dalje povoljno okruženje po pitanju rizika doprinelo je daljem smanjenju koeficijenta problematičnih kredita na 2,5 procenata, što predstavlja odraz dobrog stanja u kojem se nalaze naša sredstva. Zadovoljni smo svojom pozicijom likvidnosti, kao i kapitalom: naš koeficijent osnovnog akcijskog kapitala (CET 1) iznosi 13,7 procenata, znatno iznad regulatorne granice. Želeli bismo da podelimo svoj dobar rezultat u 2019. sa akcionarima i stoga ćemo predložiti povećanje dividende na 1,50 evra po akciji na godišnjoj skupštini akcionara.“

·         Operativni rezultat porastao na 2.972,7 miliona EUR (+8.7%; 2.734,6 miliona EUR).

·         Neto rezultat od trgovanja značajno porastao na 318,3 miliona EUR (-1,7 miliona EUR).

Related Posts