Rade Rakočević: Razlike između realnog i virtuelnog sveta će se ubrzo smanjiti

by Vesna Lapčić

Berza bi donekle mogla da nam pomogne u predviđanju kretanja na tržištu kaže Rade Rakočević, Owner & CEO at Senzal capital, Wealth Management Consultant.

„Berza je na neki način jedina „kristalna kugla“ koja postoji, jer se na njoj sve dešava šest meseci pre nego što se desi na tržištu. Ona pokazuje šta će se dešavati u budućnosti, u sledećem kvartalu. Berza pruža i zaštitu od promena u svetu, od rizika koji vas mogu zadesiti. Ona amortizuje pozitivne i negativne trendove i zato je važno pratiti berzanske izveštaje, koji su od velikih značaja, od raznih analitičara i profesionalaca“, objašnjava Rakočević.

On je na predavanju održanom u sklopu SAM Akademije, koju organizuje Srpska asocijacija menadžera, govorio o trendovima koji nas čekaju u budućnosti. Trendovi se, kako kaže, najčešće javljaju u takozvanim „STEEP“ poljima – Society, Technology, Economics, Ecology, Politics.

 Tehnološki trendovi za 2030.

Metaverse predstavlja „novi internet“ koji korisnicima omogućava sve lakše spajanje realnog i virtuelnog sveta u privatnom i poslovnom životu. Facebook, Unitity i Roblox su kompanije koje intezivno rade na razvoju ovog koncepta. Facebook planira da do 2025. godine postane metaverse kompanija i iz tog razloga je promenjen naziv holding kompanije u „Meta“. Linije između realnog i virtuelnog sveta će se značajno smanjiti, a ove dve tehnologije napreduju brzinom koja je nepojmljiva za sadašnje vreme. Sa razvojem 5G i naprednijih telefona, sve smo bliži omasovljavanju ovih tehnologija.

Zbog sve većeg širenja informacija i pomeranja fokusa ka kupcu, neophodno je biti što transparentniji i ESG prijateljski nastrojen, uvažavati mišljenje mlađih generacija i koristiti njihovo razumevanje novih trendova. Potrebno je premestiti se iz reaktivnog u proaktivan način razmišljanja kako biste bili među prvim inovatorima ili ranim usvojiocima. Tehnologija nije najvažnija stvar, iako igra ključnu ulogu u popravljanju kvaliteta života. Bitno je ono što društvo uradi sa njom i do kakvih institucionalnih promena će to dovesti. Kako je ustanovljeno da manju socijalnu inteligenciju i veće nezadovoljstvo ispoljavaju tinejdžeri koji više vremena provode koristeći multimedijalni sadržaj, neophodno je da se negativni efekti tehnologije minimalizuju i da se stavi fokus na ono što je najbitnije – a to su ljudi i naši odnosi sa njima“, kaže Rade Rakočević.

Related Posts