Zabrinjavajuće u prehrambenoj proizvodnji

by Vesna Lapčić

Proizvodnja u prehrambenoj industriji je u neprekidnom padu posle januara ove godine, opadala je u proseku po 0,6% mesečno, da bi u septembru pala na nivo za 2,7% ispod proseka prethodne godine. Desezonirani indeks u septembru pao je za 2,6% i vrednost mu je 4,6% manja od proseka prethodne godine, navodi se u najnovijem broju stručnog časopisa Mkroekonomske analize i trendovi.

Pri međugodišnjem upoređivanju, videće se da je u septembru proizvodnja prehrambene industrije pala za 7%, ali i da je opadala i tokom prethodna četiri meseca, tako da praktično nema ni kumulativnog porasta za svih devet meseci
(sveden je na 0,1%).
„Ono što zabrinjava je činjenica da je ta pojačana redukcija proizvodnje prehrambene industrije raspoređena na sve grane. U septembru je proizvodnja mlečnih proizvoda međugodišnje povećana za 5,1%, ali to je manje od trećine
povećanja iz prethodnih meseci; proizvodnja pekarskih proizvoda je povećana za simboličnih 1,5%. U svim ostalim granama u septembru je zabeležen osetan međugodišnji pad proizvodnje. Posebno pada u oči pad proizvodnje mesne industrije za 8%“, piše MATT.

Foto: Pixabay.com

Related Posts