Stana Živković nova predsednica Izvršnog odbora OTP Leasing Srbija

by Vesna Lapčić

Stana Živković nova je predsednica Izvršnog odbora OTP Leasing Srbija d.o.o, lidera na tržištu lizing usluga u našoj zemlji.  Nakon 18 godina iskustva u ovoj industriji, njena zaduženja na novoj poziciji biće usmerena na unapređenje tržišta i stvaranje preduslova za ostvarivanje još boljih rezultata OTP Grupe u Srbiji.

Živković je svoju profesionalnu karijeru započela kao menadžer prodaje u Beogradu, a sa pozicije direktora prodaje preuzela ulogu Izvršnog direktora druge finansijske organizacije u regionu. U glavni grad Srbije vraća se nakon 16 godina rada na crnogorskom tržištu.

„OTP banka je lider na tržištu lizing usluga i zato mi je posebna čast što sam izabrana da stupim na mesto predsednice Izvršnog odbora OTP Leasing Srbija. Veoma sam zahvalna OTP Grupi i OTP banci na ukazanom poverenju. Nastaviću predano da obavljam svoju misiju, a to je finansiranje klijenata putem lizinga kako bi jednostavnije došli do sredstava za ostvarivanje svojih potreba i snova. Učestovati u njihovim pobedama za mene je zadovoljstvo, posebno kada to činim zajedno sa fantastičnim timom kakav je naš“, rekla je Živković.

Svoje iskustvo Živković je sticala u izazovnom i dinamičnom okruženju. Učestvovala je u održavanju rasta i razvoja, prilagođavanju promenama regulatornih i ekonomskih okvira, vođenju preduzeća, i to isključivo sa uspešnim poslovnim rezultatom. Direktno je bila zadužena za prodaju, marketing, sektor naplate, SPNFT, usklađenost poslovanja, kao i za razvoj core sistema, uspešnu harmonizaciju i implementaciju grupnih i regulatornih projekata.

Uprkos globalnim krizama koje su uticale na snabdevanje sa kojim se susreću proizvođači automobila i druge mehanizacije koja se finansira putem finansijskog lizinga, OTP leasing  ostala je lider na ovom tržištu u Srbiji. To je dokaz da OTP Leasing uspešno odgovara na jedan od ciljeva koji je postavila OTP Grupa, a to je obezbeđivanje snažne finansijske podrške poljoprivredi i privredi.

U okviru OTP Grupe u Srbiji posluju OTP banka Srbija, OTP Leasing Srbija, OTP Services, koji pruža usluge dugoročnog zakupa kao i OTP Osiguranje. Tržište lizinga tokom 2022. godine  raslo je  27.90% u odnosu na 2021. godinu i ukupan plasman iznosio je 674 miliona evra.

OTP Leasing Srbija rastao je više od proseka tržišta, naime za 28.77 % I time postigao lidersku poziciju na srpskom tržištu lizinga. OTP Leasing Srbija ostvario je tržišno učešće od  19.17 % u finansiranom iznosu,  odnosno 17.32% po broju zaključenih ugovora.

OTP banka je u  2022. godini ostvarila rekordne poslovne rezultate što je međunarodna stručna javnost i potvrdila Euromoney i The Banker nagradama za najbolju banku u Srbiji, i dodatno učvrstila poziciju najvećeg kreditora privrede i stanovništva, kao i lidera na tržištu faktoring, lizing i e-commerce usluga. Zahvaljujući prisutnosti OTP banke u 91 gradu sa 155 ekspozitura i 266 bankomata, klijentima širom Srbije dostupna je široka lepeza proizvoda i usluga, kao i efikasan servis i ponude prilagođene njihovim konkretnim potrebama.

Related Posts