Home Finews Stana Živković nova predsednica Izvršnog odbora OTP Leasing Srbija

Stana Živković nova predsednica Izvršnog odbora OTP Leasing Srbija

by Vesna Lapčić

Stana Živković nova je predsednica Izvršnog odbora OTP Leasing Srbija d.o.o, lidera na tržištu lizing usluga u našoj zemlji.  Nakon 18 godina iskustva u ovoj industriji, njena zaduženja na novoj poziciji biće usmerena na unapređenje tržišta i stvaranje preduslova za ostvarivanje još boljih rezultata OTP Grupe u Srbiji.

Živković je svoju profesionalnu karijeru započela kao menadžer prodaje u Beogradu, a sa pozicije direktora prodaje preuzela ulogu Izvršnog direktora druge finansijske organizacije u regionu. U glavni grad Srbije vraća se nakon 16 godina rada na crnogorskom tržištu.

„OTP banka je lider na tržištu lizing usluga i zato mi je posebna čast što sam izabrana da stupim na mesto predsednice Izvršnog odbora OTP Leasing Srbija. Veoma sam zahvalna OTP Grupi i OTP banci na ukazanom poverenju. Nastaviću predano da obavljam svoju misiju, a to je finansiranje klijenata putem lizinga kako bi jednostavnije došli do sredstava za ostvarivanje svojih potreba i snova. Učestovati u njihovim pobedama za mene je zadovoljstvo, posebno kada to činim zajedno sa fantastičnim timom kakav je naš“, rekla je Živković.

Svoje iskustvo Živković je sticala u izazovnom i dinamičnom okruženju. Učestvovala je u održavanju rasta i razvoja, prilagođavanju promenama regulatornih i ekonomskih okvira, vođenju preduzeća, i to isključivo sa uspešnim poslovnim rezultatom. Direktno je bila zadužena za prodaju, marketing, sektor naplate, SPNFT, usklađenost poslovanja, kao i za razvoj core sistema, uspešnu harmonizaciju i implementaciju grupnih i regulatornih projekata.

Uprkos globalnim krizama koje su uticale na snabdevanje sa kojim se susreću proizvođači automobila i druge mehanizacije koja se finansira putem finansijskog lizinga, OTP leasing  ostala je lider na ovom tržištu u Srbiji. To je dokaz da OTP Leasing uspešno odgovara na jedan od ciljeva koji je postavila OTP Grupa, a to je obezbeđivanje snažne finansijske podrške poljoprivredi i privredi.

U okviru OTP Grupe u Srbiji posluju OTP banka Srbija, OTP Leasing Srbija, OTP Services, koji pruža usluge dugoročnog zakupa kao i OTP Osiguranje. Tržište lizinga tokom 2022. godine  raslo je  27.90% u odnosu na 2021. godinu i ukupan plasman iznosio je 674 miliona evra.

OTP Leasing Srbija rastao je više od proseka tržišta, naime za 28.77 % I time postigao lidersku poziciju na srpskom tržištu lizinga. OTP Leasing Srbija ostvario je tržišno učešće od  19.17 % u finansiranom iznosu,  odnosno 17.32% po broju zaključenih ugovora.

OTP banka je u  2022. godini ostvarila rekordne poslovne rezultate što je međunarodna stručna javnost i potvrdila Euromoney i The Banker nagradama za najbolju banku u Srbiji, i dodatno učvrstila poziciju najvećeg kreditora privrede i stanovništva, kao i lidera na tržištu faktoring, lizing i e-commerce usluga. Zahvaljujući prisutnosti OTP banke u 91 gradu sa 155 ekspozitura i 266 bankomata, klijentima širom Srbije dostupna je široka lepeza proizvoda i usluga, kao i efikasan servis i ponude prilagođene njihovim konkretnim potrebama.

You may also like