Promena je jedina konstanta

by Vesna Lapčić

Da je promena jedina konstanta, koju moramo prihvatiti i naučiti da njome ovladamo kako bismo došli do uspeha, potvrdili su predavači Mihailo Janković, CEO, MK Group, i Dragan Popović, predsednik kompanije AIGO, tokom predavanja na temu „Upravljanje promenama“ u okviru SAM Akademije.

Vremena su se promenila i ubrzala, postali smo zavisni od digitalnih opcija oko nas, a promenili su se i intenzitet i učestalost promena usko povezanih sa tempom života, uticajem tehnologija, i sadržajem koji nas je preplavio. Na svetskom nivou prelazimo iz krize u krizu, i ta globalna situacija povlači promenu ponašanja jer je upravo i kriza sama po sebi jedna ogromna promena. Bitno je osvestiti činjenicu da je promena jedina konstanta, a kako bismo bili uspešni, i u koraku s vremenom, na promene se moramo navići, naučiti kako da na njih reagujemo na najbolji način i kako da upravljamo njima.

Promena je velika stvar, i strah od nje je sasvim prirodna reakcija. Možemo reći da su promene za lidere kao trening za mišiće – doprinose razvoju, a ono što je važno je kontinuirani rad na njima, sa dugoročnim pogledom na više nivoa. Stajanje u mestu je najbrži put kretanja unazad u biznisu, a upravljanje promenama zapravo je brz i jednostavan proces, kojim samo treba ovladati kako bismo se kretali unapred. Kreiranje svesti o potrebi i urgentnosti promena, prvi je korak pre samog ulaska u realizaciju, koji usmerava ceo proces.“, rekao je Mihailo Janković, CEO, MK Group.

Prolazeći kroz Kotlerovih 8 koraka za upravljanje promenama, predavači su istakli da su istinski lideri oni koji žele da predvode promene. Kada se osvesti potreba za promenom, jedna od važnih karika za uspešnost je okupljanje oko sebe grupe ljudi koji promene prihvataju i podržavaju, a vašu viziju razumeju. Predavači su istakli da je pravi miks ljudi, odnosno odabir agenata promene na svim strukturama od ogromnom značaja, jer su oni ti koji kroz celu organizaciju šire poruku.

„U ovom procesu fokus mora biti jasan, umrežiti ljude i voditi računa da li će poruka ispravno putovati kroz sve nivoe i stići do svih. Za to je neophodno osamostaliti ljude u organizaciji, odabrati i okupiti pokret entuzijasta koji promenu na pravi način prenose, jer je komunikacija o promenama ključna. Informacije, iz mog iskustva, išle su od vrha na dole, a kako bi efekat bio što bolji, morate ljude emotivno vezati za promene, a poruke moraju biti jasne, razumljive, inspirišuće.“ kaže Dragan Popović, predsednik kompanije AIGO.

Predavači su istakli i najčešće greške i izazove tokom upravljanja promenama: emotivna vezanost za prošlost, prerano ili prekasno pokretanje promena, ignorisanje postojeće korporativne kulture i neformalnih lidera, fokus samo na racionalno bez vođenja računa o emocijama i slično.

SAM Akademija je ekskluzivni edukativni program za menadžere, u organizaciji Srpske asocijacije menadžera. Na brojnim predavanjima, u okviru dva semestra, eminentna imena iz sveta biznisa dele svoja znanja i bogata iskustva, kroz praktične, jedinstvene primere od velike koristi za napredak i unapređenje veština menadžmenta koji teži višim nivoima.

Related Posts