Prolećni Vivaldi CEO forum je namenjen rukovodiocima organizacija i preduzetnicima, koji se nalaze na prvoj liniji borbe, sa velikom odgovornošću. Na ovaj forum dolaze oni koji svakodnevno teže unapređenju svojih organizacija, ljudi i društva u celini.

Najistaknutija imena srpske privredne zajednice na jednom mestu diskutuju o aktuelnostima. Prvi od naša četiri godišnja foruma na pravi način sumira prethodnu godinu i otkriva šta nas sve čeka u narednoj. Mart rezervišite za najbolji događaj, u čarobnom okruženju Mokre Gore.

Detalje možete da potražite OVDE.

Related Posts