Ljudi se nalaze u fokusu Četvrte industrijske revolucije, koja donosi značajne promene na tržištu rada, uz kreiranje mnogo šansi za razvoj i inovacije. Takođe, eksterni faktori kao što je pandemija COVID-19, imaju uticaj na ljudske resurse i sveukupni potencijal korporacija. Shodno tome, teme u fokusu konferencije FINIZ 2020 Ljudi u fokusu automatizacije procesa, su u koraku sa aktuelnim globalnim promenama koje se ogledaju u online režimu rada tematskih oblasti konferencije, kao što su  interna i eksterna revizije, finansijska forenzika, računovodstvo, procena vrednosti nepokretnosti, digitalni HR, marketing i automatizacija, itd. Posebna pažnja će biti posovećena unapređenju sveukupnog amijenta za smanjenje evazije poreza.

Učesnici će moći da prate događaj online, preko Microsoft Teams Live Event platforme. Sve informacije se nalaze na sajtu konferencije www.finiz.singidunum.ac.rs.

Agendu preuzmite FINIZ-AGENDA-2020-NOVO.

 

Related Posts