Prinosi dobrovoljnih penzijskih fondova rastu

by Vesna Lapčić

Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova na kraju drugog tromesečja 2021. godine iznosila je 48,2 milijarde dinara. U drugom tromesečju neto imovina je porasla za 1% u odnosu na prethodno tromesečje. Na promenu vrednosti neto imovine utiču neto uplate sredstava u fondove, isplate sredstava iz fondova i dobit koju fondovi ostvaruju od ulaganja. U drugom tromesečju 2021. godine, ukupne uplate iznosile su 914 miliona dinara, članovi su povukli 592,3 miliona dinara, dok je dobit od ulaganja iznosila 188,7 miliona dinara, podaci Narodne banke Srbije

Na kraju drugog tromesečja 2021. godine, struktura ulaganja imovine fondova nije znatnije izmenjena u odnosu na prethodni period. Najveći udeo imale su državne obveznice, koje su činile 77,3% ukupne imovine. Sredstva na kastodi računima i oročeni depoziti banaka činili su 8,9%, a akcije 12,7%. Ulaganje u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova i potraživanja čine klasu ostalo, koja je iznosila 1,1%.

Prinosi na fondove i dalje rastu. Na kraju drugog tromesečja 2021. godine, FONDex je dostigao vrednost od 3.132,11.
Porast FONDex-a predstavlja ponderisani prosek prinosa svih fondova i za poslednju godinu dana iznosio je 4,1%. Prinos FONDex-a od početka poslovanja iznosio je 8,1%.

Foto: Pixabay.com

Related Posts