NBS: Srbija je napredovala na listi ekonomskih sloboda

by Vesna Lapčić
Srbija je napredovala na svetskoj listi Indeksa ekonomskih sloboda, koju je u godišnjem izveštaju za 2020. objavio Institut Fraser iz Kanade, na bazi podataka za 2018. godinu, i trenutno zauzima 74. poziciju od 162 zemlje. Napretku je najviše doprinelo popravljanje ocene za oblast Zdrav novac, zahvaljujući očuvanju niske, stabilne i predvidive inflacije, saopštila je Narodna banka Srbije.
Prema ovom indeksu, koji pokazuje u kojoj meri su politike i institucije usaglašene sa osnovnim principima ekonomskih sloboda, Srbija je na skali od 1 do 10 dobila ocenu 7,05, što je blago iznad svetskog proseka od 6,9. Posmatrano po komponentama indeksa, u odnosu na prethodnu godinu Srbija je najviše napredovala u oblasti Zdrav novac, gde je ostvarila prosečnu ocenu 8,47, pre svega zahvaljujući niskoj, stabilnoj i predvidivoj inflaciji, koja čuva realnu vrednost dohodaka privrede i građana.
– Prosečna ocena u odnosu na prethodnu godinu povećana je i u oblastima Struktura pravnog sistema i svojinskih prava, Regulacija na kreditnom tržištu, tržištu radne snage i poslovanja i Slobodna trgovina sa inostranstvom. To što je u ovim oblastima najveći napredak zabeležen u zapošljavanju, otklanjanju trgovinskih barijera i administrativnih zahteva, kao i zaštiti prava svojine, govori u prilog povoljnijem investicionom ambijentu – navodi NBS.
Inače, Indeks ekonomskih sloboda obračunava se na osnovu 42 varijable, koje su razvrstane u pet širih oblasti: Veličina javnog sektora, Struktura pravnog sistema i svojinskih prava, Zdrav novac, Slobodna međunarodna trgovina i Regulacija na kreditnom tržištu, tržištu radne snage i poslovanja. Konačna ocena dobijena je kao prosečna ocena za navedenih pet oblasti. Kao izvori podataka na bazi kojih se izračunavaju ocene koriste se podaci Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, Svetskog ekonomskog foruma i drugih međunarodnih institucija.
Foto: Pixabuy

Related Posts