Na šta se žale klijenti banaka i osiguravača?

by Vesna Lapčić

U periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine rešene su 1.393 pritužbe korisnika, od čega se 62,3% odnosilo na postupanje banaka, 37,3% na postupanje društava za osiguranje, 0,2% na postupanje davalaca finansijskog lizinga, a po 0,1% na postupanje platnih institucija i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima. saopštila je Narodna banka Srbije.

Od januara do juna 2021. godine rešeno je 868 pritužbi korisnika na postupanje banaka.

Najveći broj pritužbi na postupanje banaka u posmatranom periodu odnosio se na kredite (58,8%), platne račune/usluge (24%) i platne kartice (13,2%).

Od 1. januara do 30. juna 2021. godine rešeno je 519 pritužbi korisnika na postupanje društava za osiguranje.

Najveći broj pritužbi na postupanje društava za osiguranje u periodu januar–jun 2021. godine odnosio se na autoodgovornost – 35,6% i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – 19,7%.

Od ukupnog broja okončanih postupaka posredovanja (30), u pet postupaka sprovedenih pred Narodnom bankom Srbije postignut je sporazum između finansijske institucije i korisnika (16,7%), dok su u četiri postupka strane
postigle sporazum o mirnom rešenju spornog odnosa nakon okončanog postupka posredovanja pred Narodnom bankom Srbije.

Foto: Pixabay.com

 

Related Posts