Na pozajmice povezanih lica se plaća porez iako je kamata 0

by Vesna Lapčić

Poslovanje povezanih lica nije zabranjeno, ali postoje određena pravila. Za početak poslovanje povezanih lica je neophodno iskazati u poreskom bilansu, za preduzetnike u PB-2, za preduzeća u PB-1. Detaljne informacije o tome koje su obaveze privrednika možete da pronađete na platform Biljane Trifunović koja je između ostalog objasnila i zašto se na pozajmice između povezanih lica plaća porez.

Zakon dakle dozvoljava da privrednici jedni drugima daju pozajmice u manjem obimu. Veoma važno je da se u ugovoru naznači da li postoji kamata.

Čak i kada ne postoji kamata na pozajmicu davalac pozajmice nema pravo da zakine državi porez, objašnjava Biljana Trifunović.

Ministarstvo finansija svake godine donosi Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Pomenutim Pravilnikom utvđuju se kamatne stope za date pozajmice povezanim licima kako u dinarima tako i u devizama. Tako je za ovu godinu propisana kamatna stopa bila 4,71% za dinare na godišnjem nivou.

Ukoliko je iznos pozajmice na primer bio milion dinara i vremenski je trajao godinu dana, znači da je dobit davaoca pozajmice 47.100 dinara. Taj iznos se unosi u poreski bilans i dodaje se poreskoj osnovici. Porez na dobit za preduzeća je 15 odsto te bi porez iznosio 7.065 dinara, a za preduzetnike je 10 odsto.

Dakle, čak i da u ugovoru nema nikakve kamate ovako bi izgledala računica po kamati koja je propisana Pravilnikom.

Sve detalje u vezi sa ovom i brojnim drugim temama možete da pronađete na platformi Biljane Trifunović.

Related Posts