Erste dobitnik dve nagrade za najbolju privatnu banku

by Vesna Lapčić

Erste Group Bank AG („Erste Grupa“) dobitnik je priznanja „Najbolja privatna banka u centralnoj i istočnoj Evropi“, u okviru najnovijeg izdanja dodele Globalnih nagrada u oblasti privatnog bankarstva, koje zajednički organizuju časopisi The Banker i PWM. Erste privatno bankarstvo je takođe dobitnik nagrade „Najbolja privatna banka u Austriji za 2020. godinu“, koju dodeljuju ova dva stručna časopisa koji su deo Financial Times grupe, navodi se u saopštenju kompanije.

Najbolja privatna banka u Centralnoj i Istočnoj Evropi za 2020. godinu

 Erste privatno bankarstvo nudi širok spektar usluga upravljanja imovinom, putem regionalnog prisustva u šest zemalja (Austriji, Češkoj Republici, Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj) i odobrava kredite, ulaže i štiti novac u ime 20.000 klijenata u CIE, kao i širom sveta. U svim zemljama CIE, fokus Erste privatnog bankarstva u 2019. godini bio je na daljem prekomponovanju portfolija, s tim da investicioni proizvodi ukupno generišu snažan međugodišnji rast od 10,3 procenta sredstava kojima se upravlja.

Proširili smo svoj portfolio uključivanjem novih investicionih proizvoda i struktura razvijenih isključivo za privatno bankarstvo, sa posebnim fokusom na diskreciono upravljanje portfolijom i ESG rešenja,“ objasnio je Mihael Trothan, rukovodilac prodaje u sektoru stanovništva i razvoja poslovanja u CIE. „Tokom trajanja mera izolacije uvedenih zbog pandemije, naši klijenti su mogli da se oslone na široko priznatu Erste platformu za digitalno bankarstvo George, putem koje je realizovan rekordni broj transakcija, dok su naši sistemi za trgovanje takođe besprekorno funkcionisali uprkos izuzetno velikom obimu trgovanja,“ Trothan je nastavio. „Kriza nas je dodatno učvrstila u nameri da zadržimo poziciju lidera u digitalnoj transformaciji, sa posebnim akcentom na unapređenju digitalizacije naših savetničkih alata i procesa.“

Najbolja privatna banka u Austriji za 2020. godinu

 Najnovija pobeda u kategoriji „Austrija“ predstavlja peto uzastopno priznanje ovih publikacija Erste privatnom bankarstvu kao pružaocu najboljih usluga privatnog bankarstva u ovoj zemlji.

U vremenima kao što su ova, suština privatnog bankarstva je u obezbeđenju uravnoteženog portfolija, te se naši saveti fokusiraju na obezbeđenje odgovarajuće alokacije sredstava za naše klijente,“ izjavio je Tomas Šaufler, član odbora zadužen za privatno bankarstvo i poslovanje sa stanovništvom u Erste Banci Austrija (Erste Bank Oesterreich). „Konsultacije održavamo na svim kanalima, pri čemu hibridne ili višekanalne savetodavne ponude postaju sve važnije. Naš klijent odlučuje kako želi da dobija naša mišljenja i savete, na bilo kom mestu i u bilo koje vreme. Tradicionalno radno vreme banaka je u privatnom bankarstvu definitivno prevaziđeno.“

 Globalne nagrade u oblasti privatnog bankarstva – izuzetnost u upravljanju imovinom

 Kako bi utvrdio dobitnike Globalnih nagrada u oblasti privatnog bankarstva, žiri sačinjen od 15 vodećih stručnjaka iz te oblasti razmotrio je prijave više od 120 banaka koje se bave privatnim bankarstvom i uporedio njihova dostignuća na osnovu ključnih pokazatelja u oblasti upravljanja portfolijom, alokacije sredstava, upravljanja rizicima, diverziteta, strategija rasta, brige o klijentima, održivog ulaganja i ulaganja u cilju postizanja društvenih efekata, poslovnih modela, planiranja sukcesije, filantropskih usluga, zadržavanja zaposlenih, edukacije i obuke privatnih bankara, mera za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja kao odgovor na pandemiju COVID-19, kao i inovacija.

The Banker je mesečnik koji objavljuje Financial Times Grupa, čije je sedište u Londonu, koji je specijalizovan za bankarstvo i čije su nagrade i rang liste prepoznate kao merila u međunarodnom bankarstvu. Časopis PWM Professional Wealth Management, koji je takođe deo Financial Times Grupe, pruža informacije i analize proizvoda, kretanja na tržištu, poreskih pitanja i fondova za privatne klijente i preduzetničke porodice.

Related Posts