Makedonska Agencija za nadzor osiguranja usvojila nove mere za kontinuitet rada sektora osiguranja

by Vesna Lapčić

Savet eksperata Agencije za nadzor osiguranja u Severnoj Makedoniji usvojio je novi paket mera kako bi se osigurao kontinuitet rada sektora osiguranja u vanrednim uslovima.

Agencija za nadzor osiguranja (ASO) oslobodila je 30 miliona evra likvidne imovine tako da ih osiguravajuća društva mogu koristiti za tekuće poslovanje u vanrednoj situaciji, kada se suoče sa smanjenjem prodaje polisa osiguranja. Oslobađanjem od 10 procenata rezervi, kompanije dobijaju 1,8 milijardi denara u likvidnim sredstvima kako bi se ublažile negativne posledice virusa SARS-CoV-2.

U isto vreme, ASO je dozvolio poravnanje potraživanja tokom dodatnih 60 dana. Svrha ove promene je amortizacija uticaja na finansijski rezultat osiguravajućih društava kao rezultat očekivane smanjene naplate potraživanja po osnovu premije osiguranja, navodi se u saopštenju. Određen je dodatni rok za obradu štete, najkasnije pet radnih dana od dana prijema zahteva za nadoknadu štete. Nakon rešenja štete, kompanija je dužna da pismenim putem obavesti podnosioca zahteva o odšteti za rešenu štetu, navodeći iznos odštete, mogućnost i rok za podnošenje žalbe i rok za isplatu štete koji ne sme biti duži od 14 dana od dana likvidacije štete.

Related Posts