Lični podaci su vlasništvo građana, ne države i ne kompanija

by Vesna Lapčić

Sam Fabricio, šef EU delegacije u Srbiji, rekao je da se u EU smatra da je zaštita podataka o ličnosti osnovno ljudsko pravo.

„Pravo na privatnost je neprikosnoveno u EU što je potkrepljeno i Uredbom GDPR koja definiše zaštitu ličnih podataka. Lični podaci pripadaju nama, građanima, ne državama i ne kompanijama. GDPR, usvojen 2018. godine, podstakao je ceo svet da usvaja zakone koji sadrže odredbe GDPR-a. Evropska komisija prati primenu GDPR-a u Evropskoj uniji, mislim da idemo u dobrom pravcu, mada nas čeka još dosta posla“, rekao je Fabricio na današnjoj konferenciji kojom je obeležen međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti.

Pandemija je, prema njegovim rečima, pokazala koliko je važno da se zaštiti privatnost ljudi. „Pokazalo se da je GDPR pojačao potrebu da se uvedu određene restrikcije u pristupu privatnim podacima i pandemija je istakla značaj osnovnog prava  – prava na privatnost“, rekao je Fabricio.

Podaci, kako je istakao, nisu važni samo pojedincima već i privredi. „Za privredu su oni postali „nafta“. Važno je, međutim, da zaštitimo podatke o ličnosti“, rekao je on.

Istraživanje javnog mnjenja, koje je sproveo OEBS, pokazuje da građani nisu u dovoljnoj meri upoznati sa zaštitom podataka o ličnosti i ne veruju da mogu da ostvare prava o zaštiti podataka o ličnosti, rečeno je na konferenciji.

Jan Bratu, šef Misije OEBS-a u Srbiji, rekao je da je usvajanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji samo prvi korak te da je potrebno otići korak dalje i primeniti usvojeni propis.

„Tehnološki razvoj je omogućio da postoji veliki broj dostupnih podataka onlajn, građani sve više dele svoje podatke, ponekad i nerazmišljajući da to čine. Podaci su postali ključni izvor savremenog poslovanja. Sve su prisutniji algoritmi koji prave predviđanja na osnovu našeg ponašanje. Zato moramo da budemo na oprezu i sigurni da smo zaštitili osnovna ljudska prava. Zapravo, treba da se postaramo da oni koji kreiraju mašine i upravljaju njima poštuju osnovna ljudska prava. Naš krajnji cilj je da građanin ima kontrolu nad svojim podacima. Ključ ovog procesa je da izgradimo poverenje između građana i kompanija“, rekao je Bratu.

On je rekao da tehnologije doprinose pozitivnim stvarima, ali da se povećavaju i rizici.

„Uvođenje softvera za prepoznavanje lica, čiji je cilj, borba protiv kriminala, donosi i nove rizike i izaziva veliku zabrinutost. Uvek moramo da polazimo od toga da je u osnovi svega zaštita podataka o ličnosti“, istako je Bratu.

Cilj obeležavanja međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti je da se građani informišu o tome šta su podaci o ličnosti, te kako da ih na pravilan način zaštitimo i pod kojim uslovima se mogu obrađivati.

Izvor: Pixabay.com

Related Posts