Komunikacija u hibridnom radnom okruženju

by Vesna Lapčić

Piše: Nenad Stanojevski, konsultant za interne komunikacije Safety-Communication

Globalna pandemija je izazvala revoluciju u načinu rada. Pojmovi poput: moja kancelarija, moj radni sto, moja šolja… više ne postoje. Radno mesto je danas nešto drugo. Komunikacija takođe.

Ranije smo za termin hibridi mogli čuti samo u kontekstu hibridnih sorti useva u poljoprivredi, ili kada smo govorili o hibridnim automobilima… Danas, ovu reč koristimo da opišemo načine rada unutar organizacija.

Hibridni model predstavlja kombinaciju rada u kancelariji i rada na daljinu. Obuhvata zaposlene koji rade od kuće, one koji povremeno dolaze u kancelariju i zaposlene koji veći deo vremena provode u prostorijama kompanije. Ne postoji univerzalan hibridni model koji odgovara svima, već svaka kompanija razvija format zasnovan na sopstvenim potrebama.

Istraživanja u vezi sa tim pokazuju da zaposleni ne žele da se odlučuju između „rada od kuće“ ili „rada iz ofisa“, već bi po malo od oba…

DA LI JE UPRAVLJANJE STRESOM HUMANOST ILI MANIPULACIJA

Dakle, svakoj organizaciji biće potrebne tri stvari: novi operativni model za hibridni rad (koji se ne oslanja na staru formu “od 9 do 5”), reorganizovan kancelarijski prostor i tehnologije koje sve to povezuju. Činjenica je da će svi sastanci ubuduće podrazumevati bar jednog onlajn učesnika. To znači da ovakav format sastanaka mora postati suštinski deo nove korporativne prakse i tehnoloških rešenja (platforme za kolaboraciju, pouzdanost veze, bezbednost podataka).

O prednostima i manama hibridnog modela rada može se štošta reći, no za sada ćemo se zadržati na komunikaciji u novom radnom okruženju.

Efikasna komunikacija je jedan od najvećih izazova za velike organizacije. Sada, kada imamo zaposlene na daljinu i iz kancelarije, ovaj izazov je još složeniji. Kompanije moraju da obezbede personalizovanu i relevantnu komunikaciju sa svojim zaposlenima, u odnosu na njihovo mesto rada, komunikacione potrebe i preferencije.

Relevantno

Najveća prepreka uspešnoj komunikaciji sa zaposlenima je veliki obim informacija. Praksom je potvrđeno da se uklanjanjem irelevantnih poruka stopa otvaranja (open rate) internih imejlova drastično povećava. U komunikaciji je akcenat na  jasnoći, jednostavnosti i sažetosti. Saopštiti promene i novosti na način da ih zaposleni razumeju – isporučiti ih u veličini “zalogaja”. Po malo. 

Kada šaljete nepotrebne informacije zaposlenima učite ih da stiču loše komunikacijske navike. Ako 95% vaše komunikacije nije relevantno za sve, vi ih u suštini navikavate da ih odbace. Zbog toga vas neće slušati kada im date onih 5% koje treba da čuju.  

Pravovremeno

Ne moramo imati odgovore na sva pitanja pre nego što bilo šta kažemo. Informacije treba distribuirati u realnom vremenu, što zaposleni i očekuju, uz pravovremeno dopunjavanje i nadogradnju. 

Personalizovano

Identičan pristup komunikaciji sa zaposlenima koji odgovara svima više ne radi. Moramo prepoznati i razlikovati potrebe zaposlenih u odnosu na to da li rade od kuće, povremeno dolaze u kancelariju ili su svakodnevno u kompaniji. Takođe, i informacije kojima raspolažemo nisu podjednako važne za sve zaposlene i zavise od njihove uloge u kompaniji.Ne zatrpavajte ih!

Izraz koji obavezno treba izbegavati je „Povratak na posao“. To implicira da zaposleni koji su do sada radili od kuće nisu ni radili:( Nepotrebno stvaranje razlika i nejednakosti među zaposlenima.

…kroz prave kanale

Komunikacija sa raznolikom i razdvojenom „publikom“, u novom hibridnom okruženju, zahteva fleksibilno, prilagodljivo rešenje, koje omogućava kompanijama da dopru do zaposlenih gde god se oni nalazili. Ovo se postiže multikanalnom komunikacijom što podrazumeva kreiranje ključnih poruka koje se onda lako oblikuju i prilagođavaju kanalu kojim se šalju i ciljnoj grupi koja ih prima. Primera radi, zaposleni u kancelariji mogu da provere svoju e-poštu na računaru, pročitaju vesti na Intranet portalu ili pogledaju multimediju na velikim ekranima u biznis centru, dok oni koji rade na daljinu mogu proveriti imejlove u kućnom okruženju, ili preko svojih mobilnih uređaja na kojima imaju instaliranu kompanijsku aplikaciju ili Intranet. Za važne kratke poruke SMS je i dalje koristan alat. Na taj način omogućavate kolegama da biraju gde, kada i kako žele da pristupe sadržaju.

Hibridni rad je došao da ostane, a zaposleni imaju jasan stav o povratku na sistem “pet dana u nedelji u ofisu”: oni to više ne žele!

Imperativ je jasan – menadžment, uz podršku svojih komunikacijskih i HR timova, mora pronaći način da efikasno komunicira sa zaposlenima koji su prihvatili hibridni svet kao novu normalnost.

 

 

Related Posts