Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak protiv Kletta

by Vesna Lapčić

Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv povezanih društava KLETT IZDAVAČKA KUĆA, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST NOVI LOGOS i IZDAVAČKA KUĆA FRESKA – Klet grupa, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije, kojima se ograničava konkurencija na tržištu udžbenika za osnovno obrazovanje u Republici Srbiji i u njihovim prostorijama izvršila nenajavljene uviđaje, navodi se u saopštenju.

„Komisija je na osnovu sprovedene analize uslova konkurencije na tržištu udžbenika za osnovno obrazovanje u Republici Srbiji kao i drugih prikupljenih podataka i dokumentacije osnovano pretpostavila da Klet grupa, kao grupacija sa značajnim tržišnim učešćem, od 2014. godine sprovodi poslovne strategije opisane u Zaključku o pokretanju postupka, koje odstupaju od redovnih uslova konkurencije na tržištu. To se pre svega odnosi, na sprečavanje ili otežavanje konkurentima da uđu na tržište, cenovnu i rabatnu politiku i pogodnosti za škole u postupcima odabira udžbenika.

Stoga je osnovano pretpostavljeno da su navedena društva od 2014. godine, naročito ali ne isključivo, neposredno ili posredno nametala nepravične kupovne ili prodajne cene ili druge nepravične uslove poslovanja, ograničavala tržište i odbijala saradnju što za posledicu ima ili može imati značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na tržištu udžbenika za osnovno obrazovanje na teritoriji Repu“, oblike Srbije, što predstavlja zloupotrebu dominantnog položaja (član 16. Zakona), navodi se na sajtu Komisije.

Komisija poziva se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Izvor: Pixabay.com

Related Posts