Kako izgraditi, promeniti i poboljšati organizacionu kulturu?

by Vesna Lapčić

Organizaciona kultura, kako je izgraditi, promeniti, poboljšati bile su tema SAM Akademije nakon letnje pauze. O tome su u okviru ovog ekskluzivnog edukativnog programa namenjenom budućim liderima, govorili Zvezdan Horvat, Professional Director u Adizes Institute Worldwide, Vladislav Lalić, CEO, Goodfaith Strategic Advisory i Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora, NLB Komercijalna banka.

 Zašto menjati organizacionu strukturu?

Zvezdan Horvat, professional Director u Adizes Institute Worldwide

Postoje 2 razloga zašto bi neko trebalo da menja organizacionu strukturu:

  • Zato što postoje problemi u okviru organizacije
  • Zato što postoji želja i neophodnost za razvoj.

Dakle, ako nema problema i ne postoji želja za agresivnije razvijanje, onda nema potrebe da se menja struktura. Struktura se proverava svake godine i ako jedan od ova dva uslova postoji  ona se menja, ali ako ne postoji, onda organizacija nastavlja istim putem.

Tri saveta za dobru i jaku organizacionu kulturu

Vladislav Lalić, CEO, Goodfaith Strategic Advisory

Tri osnovna saveta i preporuke za korporativnu kulturu bili bi:

  • Korporativna kultura se ne pravi i ne menja preko noći i ne može se nametnuti zaposlenima
  • Ona služi da se ljudi privuku da dođu u neku kompaniju i da se u njoj zadrže da ostanu što duže
  • I treće, najvažnije je da je snaga dobrog primera veoma važna, odnosno važno je da budete ambasador te kulture i na taj način utičete na zaposlene u kompanijama.

3 ključna koraka kako izgraditi kulturu jedne kompanije

 Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora, NLB Komercijalna banka: 

„Postoje stvari koje treba uvek raditi i one koje ne treba da radite kada izgrađujete kulturu ili pokušavate da stvorite sasvim novu. Na početku treba da upoznate postojeću kulturu, ljude, procese, da biste upravljali očekivanjima i promenama koji taj proces promena korporativne kulture očekuje. Posle treba vizija, da vodite viziju kuda želite da idete i da ona bude prenesena što većem broju ljudi. Nakon toga potrebno je vođstvo, kao i empatija za ljude i velika energija da bi se promene sprovele kako bi se nova korporativna kultura izgradila. Na kraju potrebna je i komunikacija, koja treba da bude pravovremena, inkluzivna, istinita i objektivna“.

Related Posts