Stručnjaci savetuju: Potrebna nova paradigma za rešavanje nedostatka zaposlenih, HR više nije dovoljan

by Vesna Lapčić

Uz brojne probleme uzrokovane inflacijom i globalnom krizom, kompanije su suočavaju sa još jednim velikim problemom: nedostatkom zaposlenih. Istraživanje konsultantske kuće Horváth pokazuje da jedan od uzroka ovog problema leži u nedostatku sveobuhvatnih strategija, koje prevazilaze HR sektore. Istovremeno, evidentan je i visok stepen nefektivnosti u upravljanju ovim problemom, budući da  poslodavci i bord menadžeri na kadrovske teme troše i do 40 odsto vremena tokom sastanaka, pa je potreba za napretkom u ovoj oblasti vrlo jasna. Međutim, samo nešto više od trećine poslodavaca i menadžera zaista se aktivno angažuje u pronalaženju adekvatnih rešenja, što stvara značajan jaz između stvarne situacije i neophodne akcije.

Studija, sprovedena u avgustu među više od 170 top menadžera kompanija koje godišnje od prodaje prihoduju najmanje 100 miliona dolara, otkrila je da američke kompanije pokazuju veći stepen brige o kadrovskim problemima u poređenju sa zemljama Centralne Evrope – Nemačke, Austrije i Švajcarske – dajući im veći prioritet u odnosu na druge aktuelne teme. Zanimljivo je istaći i to da ove zemlje izražavaju značajno veću nadu da će primena alata veštačke inteligencije i algoritama doneti brojne kadrovske uštede u odnosu na SAD, i to barem 20 procenata.

Kompanije bi u procesu svoje tranzicije trebalo da implementiraju modernu analitiku ljudskih resursa, da bi kvalitetnije i jasnije razumele uticaj sprovedenih inicijativa usmerenih na zaposlene“, objasnila je Maria Boldor iz konsultantske kuće Horváth i dodala: „Da bi se odgovorilo na ove izazove i obezbedio održiv poslovni uspeh, neophodna je nova paradigma – sve teme u vezi sa zaposlenima, koje se tradicionalno tretiraju kao HR zaduženje, trebale bi postati sveobuhvatna korporativna misija, vođena odgovarajućom strategijom ljudskih resursa“.

Kako bi se izborile sa nedostatkom talenata i kvalifikovanih zaposlenih u budućnosti, kompanije se okreću ESG stručnjacima i ekspertima digitalizacije i automatizacije, koji će omogućiti lakšu digitalnu transformaciju i pomoći u integraciji novih poslovnih praksi.

Većina kompanija još uvek ne pristupa različitim temama vezanim za zaposlene pomoću sopstvene, sveobuhvatne strategije, već umesto toga bira da koristi opcije ’outsourcing’ usluga – što je prevaziđen pristup. Stvaranje stabilne i prosperitetne korporativne kulture od suštinskog su značaja za podsticanje lojalnosti i zadržavanje zaposlenih, istovremeno obezbeđujući održivu konkurentnost“, istakla je Maria Boldor.

Iz podataka studije konsultantske kuće Horváth, jasno je da je neophodno da kompanije, osim biznis transformacije sprovode i promene internih procedura, u čijem će središtu biti upravo zaposleni, a čijim će se pitanjima baviti i drugi sektori, izvan HR odeljenja kojem je to prirodna namena.

Related Posts