Kako da se lečimo ako radimo „remote“

by Vesna Lapčić

Piše: Dragan Odžaklijević, direktor Društva za posredovanje u osiguranju ACB

Dešavanja u  2020. godini, kada je svet zbog pandemije bio primoran da uspori, ubrzala su poslodavce da počnu da razmišljaju o drugačijoj radnoj sredini za svoje zaposlene. Tamo gde su okolnosti dozvoljavale, rad u kancelariji zamenjen je radom od kuće. Ovaj način rada, koji je već postojao u pojedinim delatnostima, doneo je višestruku korist zaposlenima i poslodavcima. Pravi primer za to je da su određene svetske pa i domaće kompanije, nakon popuštanja mera koje su bile na snazi u toku pandemije, odlučile da  delimično ili u potpunosti zadrže mogućnost izbora mesta rada. To su koristili i kao jedan od benefita svoje kompanije. Rad od kuće, tzv. „remote“, omogućava zaposlenom da svoj posao obavlja iz bilo kog kutka na svetu.

Putno zdravstveno osiguranje

Nove okolnosti su razvile nove potrebe ljudi koji putuju, te su razvijeni i novi proizvodi putnog zdravstvenog osiguranja. Model novog proizvoda posebno je interesantan korporativnim klijentima, čiji zaposleni često putuju van teritorije naše zemlje, bilo da su razlog obuke,  poslovni sastanci ili nešto drugo. Svaka kompanija funkcioniše na svoj način, te ovaj proizvod može da se prilagodi svakom klijentu.

Klijenti kupuju broj dana koje će svi zaposleni provesti u inostranstvu tokom cele osiguravajuće godine. Dodatna pogodnost koju nude pojedini osiguravači jeste vraćanje premije osiguranja za neiskorišćene unapred kupljene dane. Postoji mogućnost i da se u toku godine dokupe dani, ukoliko se pre isteka osiguravajuće godine potroše oni već ugovoreni.

Osiguravaču se evidencija može dostavljati jednom mesečno za prethodni mesec, pa nema bojazni da se obezbede dodatni dani pokrića ukoliko se zaposleni zadrži duže u inostranstvu.

Duži rad u inostranstvu

Ukoliko je zaposleni upućen na duži rad u inostranstvo, uz dobrovoljno zdravstveno osiguranje kod određenih osiguravača na tržištu može se ugovoriti doplatak za regionalno pokriće. Na ovaj način jednom polisom obezbeđeno je pokriće u privatnim zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji, kao i u inostranstvu, odnosno u regionu (Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Rumuniji, Mađarskoj i Sloveniji). Ovo prošireno pokriće može ugovoriti poslodavac za zaposlenog, kao i za članove njegove porodice. Funkcioniše po principu refundacije troškova: u slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguravač će refundirati nastale opravdane troškove u inostranstvu na račun osiguranika u Republici Srbiji. Regionalnim pokrićem ipak nisu pokrivene intervencije koje nisu hitne, tj. koje mogu da se odlože do povratka u Republiku Srbiju. Postoji i mogućnost doplate premije osiguranja za prošireno pokriće korišćenja zdravstvenih usluga u okviru privatnog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Evrope (oko 40 zemalja).

Kombinacije osiguranja

Velike internacionalne kompanije za svoje zaposlene ugovaraju globalna pokrića koja se u našoj zemlji plasiraju sa lokalnim osiguravačima. Postoje pokrića koja su kombinacija nekoliko vrsta osiguranja (putno zdravstveno osiguranje, osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja – smrt, invaliditet i slično), a koja važe na službenim putovanjima. Osigurane sume mogu biti ugovorene na različite načine. Pokrića po ovim polisama su često nestandardna za naše tržište. Jedno od takvih pokrića je recimo naknada za komu – slučaj gde se korisniku osiguranja isplaćuje određeni procentualni iznos za unapred definisan broj meseci koje zaposleni provede u komi.

Postoje nagoveštaji da će domaći osiguravači uskoro razviti proizvode osiguranja koji u sebe uključuju kombinacije više vrsta osiguranja, čime će sa jedne strane na jednostavniji i sveobuhvatniji način biti pokriveni rizici bitni za nove modalitete rada, a s druge strane će ovi proizvodi biti dostupniji širem broju klijenata u našoj zemlji.

Sve što treba da znate o putnom zdravstvenom osiguranju

Izvor: Publikacija: Zdravi.Svoji.Osigurani

*Publikaciju je izdata u okviru beRiskProtected platforme čiji su osnivači portali Sveonovcu i Sveoosiguranju

Foto: Pixabay.com

Related Posts