Jelena Parojčić, Galenika: Održivo poslovanje – obavezan deo kulture kompanije

by Vesna Lapčić

„Farmaceutska industrija može da pruži značajan doprinos zaštiti životne sredine prihvatanjem održivih strategija kao što su zelena hemija, smanjenje otpada, energetska efikasnost, odgovorni dobavljači, ekološki prihvatljivo pakovanje i proširena odgovornost proizvođača, istovremeno osiguravajući globalni pristup vitalnim i kvalitetnim lekovima“, kaže Jelena Parojčić, izvršni direktor za ljudske resurse u kompaniji Galenika, odgovarajući na pitanje kakva je uloga farmaceutske industrije u sprovođenju ESG strategija i u kojim segmentima upravo ona može najviše da doprinese.

Osim toga, sa takozvanom zelenom hemijom, farmaceutske kompanije mogu, prema njenim rečima, dati prioritet ekološkim metodama sinteze, iskoristiti obnovljive resurse i značajno smanjiti proizvodnju štetnih nusproizvoda.

„Integracijom ovih principa farmaceutske kompanije imaju priliku da ispišu nova pravila proizvodnje lekova. Zelena hemija takođe otvara mogućnost nove ere farmaceutskih proizvoda koji su bezbedniji za ljudsko zdravlje i biorazgradivi, time dodatno smanjujući zabrinutost zbog stalnog zagađenja životne sredine“, ističe Parojčić.

Održivo poslovanje i zaštita životne sredine visoko su na agendi kompanije Galenika. Šta biste istakli kao najznačajnije rezultate u ovoj oblasti?

Za Galeniku, održivo poslovanje je sastavni deo kulture poslovanja. To se ogleda u svim oblastima – kroz beskompromisnu ​​posvećenost kvalitetu naših proizvoda, kontinuitetu proizvodnje i snabdevanja, zdravlju i bezbednosti zaposlenih, zaštiti životne sredine i energetske efikasnosti, projektima usmerenim na prevenciju zdravlja, podršku kulturnim projektima kao i donacijama medicinskim ustanovama.

Ilustracije radi, kao kompanija orijentisana ka budućnosti, Galenika je uspostavila sisteme kvaliteta kroz primenu GMP i ISO standarda, koje kontinuirano obnavlja primenom novih zahteva međunarodno priznatih standarda. Za nas je primena standarda preduslov za odgovorno poslovanje.

Zaštita životne sredine je visoko na lestvici prioriteta. Poslednjih godina smo postigli značajno smanjenje otpada kao i emisije CO2. Svi zaposleni učestvuju u sakupljanju i razvrstavanju reciklabilnih otpadnih materijala, prema jasno definisanim procedurama za upravljanje otpadom. Kompanija je nosilac ISO sertifikata 14001:2015, koji potvrđuje usklađenost sa najvišim standardima u oblasti zaštite životne sredine.

Važan segment održivog poslovanja su ljudi odnosno zaposleni. U eri digitalizacije i novih tehnologija, različitih modela rada (hibridno, remote) – na koji način brinete o zaposlenima i šta su vaši prioriteti u toj oblasti?

Pre svega, posvećeni smo edukaciji zaposlenih u skladu sa potrebama modernog poslovanja i opredeljenosti ka stalnom razvoju. Pratimo razvoj zaposlenih, osnažujemo postavljanje pitanja i aktivno slušamo. Gajimo kulturu povratne informacije, cenimo i primećujemo benefite saradnje, ukazujemo na prostor za unapređenje i zajedno slavimo uspehe. Pored toga, smatramo da efikasna interna komunikacija pomaže da se izgrade zajednički interesi i ciljevi između kompanije i zaposlenih, čime se stvara održiva osnova za odgovorno poslovanje.

Znamo da se u svetu i dalje „bije bitka“ za rodnu ravnopravnost – i u pogledu zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama, i u pogledu ujednačenosti plata muškaraca i žena na istim pozicijama. Kakva je situacija u Galenici?

Galenika svakim danom raste i u domenu globalnih principa primene različitosti, jednakosti i angažovanja na radnom mestu. S ponosom mogu da kažem da radim u kompaniji koja je posvećena razvoju ženskih liderskih potencijala i koja prepoznaje vrednost različitosti, jer čak 64% rukovodilaca u Galenici su žene.

Od kraja 2017. Galenika je deo brazilske NC Grupe, najvećeg farmaceutskog proizvođača u Brazilu i jednog od najvećih u celoj Latinskoj Americi. U kojoj meri grupa utiče na strategije i trendove poslovanja, posebno u kontekstu održivosti? Koliko inovativnih poslovnih modela možete da preuzmete, odnosno koliki je značaj što ste deo tako velikog sistema?

Za NC Grupu, koja posluje globalno, odgovoran način poslovanja je jedan od stubova koji pokreću putanju poslovanja i razvoja grupe. Otkad je Galenika deo NC Grupe, preuzela je te dobre prakse. Pored toga, Galenika razvija sopstvene kapacitete i inicijative, jer odgovorno poslovanje uvek mora da odražava potrebe lokalnih zajednica i tržišta. Smatram da lokalna kompanija treba da ima globalno usvojene smernice i principe najbolje prakse, ali i da pažljivo uočava lokalne potrebe na koje može da odgovori. U slučaju Galenike, usvojili smo Kodeks NC Grupe, ali smo naš pristup društveno odgovornog poslovanja prilagodili lokalnim okolnostima zbog drugačijeg kulturnog i tržišnog okruženja Srbije. U tom smislu, uradili smo zaista mnogo u proteklih šest godina.

Može li gigant poput Galenike da utiče i na svoje dobavljače da se okrenu održivijem i „zelenijem“ poslovanju?

Uveliko utičemo na svoje dobavljače u cilju obezbeđenja održivog kvaliteta naših proizvoda. Ilustrovaću kroz primer logistike i nabavke supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. Važno je pre svega da polazni materijali tj. farmaceutske supstance koje koristimo za proizvodnju lekova, zbog strogih zahteva GXP smernica koje primenjujemo, budu pod našom kontrolom. Skladištenje polaznih materijala i gotovih lekova u potpunosti je pod nadzorom našeg tima, dok za usluge domaćeg i međunarodnog transporta angažujemo partnere koji zadovoljavaju najviše standarde poslovanja. Dodatno, Galenika kao važnu kvalitativnu prednost kod dobavljača prepoznaje posedovanje GDP sertifikata, odnosno sertifikata dobre prakse u distribuciji lekova. Ovaj sertifikat pruža sigurnost da će naši proizvodi biti distribuirani do krajnjih korisnika na bezbedan i kvalitetan način.

Galenika će ove godine proslaviti 79 godina poslovanja, što je čini jednim od retkih domaćih brendova koji je toliko dugo opstao. Sa kakvim rezultatima biste želeli da dočekate 2025, kada ćete proslaviti čak osam decenija poslovanja?

U godini kada budemo slavili 80 godina postojanja, Galenika će postati još spremnija da se nosi sa izazovima, da ispuni svoje poslovne planove i da dodatno investira u razvoj. Nastavljamo sa širenjem portfolija, jer stremimo ka relevantnim lekovima najnovije generacije sa konstantom najvišeg kvaliteta, što je preduslov za uspeh u Srbiji, regionalnim i međunarodnim tržištima na kojima poslujemo, ali i novim tržištima na koja planiramo da proširimo poslovanje. Gradimo novu fabriku za proizvodnju peptida i očekujemo da ćemo je pokrenuti tokom ove godine. Verujemo da će ovo otvoriti terapijske oblasti u kojima Galenika još uvek nije zastupljena, što će se odraziti na ukupne rezultate.

Konačno, posvećenost ljudima i vernost zdravlju kroz kvalitet proizvoda, investicije, digitalizaciju i internacionalizaciju poslovanja ostaju u ključnom fokusu za dalji rast Galenike.

Izvor: godišnja edicija „Moć održivog poslovanja“

Related Posts