ISTRAŽIVANJE: Fleksibilnost bez intimiziranja

by Vesna Lapčić

Više od polovine ispitanika (55%) smatra da je digitalna transformacija unapredila poslovne procese u pogledu brzine i efikasnosti i povećala stepen efikasnosti i saradnje između kolega, kao i da je brže digitalizovanje poslovanja jedan od glavnih benefita transformacije poslovanja koje je evidentno od početka pandemije Covid-19. Ovo pokazuje tradicionalna godišnja anketa Chapter 4, PR agencija za usluge u oblasti odnosa s javnošću.

Rezultati ovogodišnje ankete pomogli su nam da sagledamo izazove sa kojima se timovi i pojednici suočavaju usled transformacije načina rada izazvane pandemijom. Pored toga, ispitanici su nam otkrili i na koji način su transformisani modeli rada unapredili procese, uticali na njihovu profesionalnu motivaciju, ali i njihove lične živote. Takvi uvidi su značajan impuls i nama, komunikacijskim konsultantima, u kreiranju strategija i planova koji će u novim okolnostima biti realni i izvodljivi, a ujedno će pružati i  alate za ostvarenje postavljenih poslovnih i komunikacijskih ciljeve kompanija“  rekla je Olivera Petrović, Client Service Director PR agencije Chapter 4.

KOMBINOVANI RAD I OD KUĆE I IZ KANCELARIJE

Kada je reč o organizaciji rada, polovina ispitanih je navela da u njihovim organizacijama zaposleni rade kombinovano od kuće i iz kancelarije, prema sopstvenoj organizaciji, dok 20 odsto navodi da još uvek rade kombinovano prema planskom modelu kompanije.

Rad od kuće negativno je uticao na povezanost zaposlenih, smatra više od 38 odsto ispitanika, kao i da je integrisanost timova manja nego što je bila, što negativno utiče na timski duh. Prema oceni anketiranih, integracija je posebno otežana novim članovima tima.

BENEFITI I NEDOSTACI TRANSFORMACIJE MODELA RADA

Ispitanici navode i da je povećan stepen efikasnosti i saradnje među zaposlenima (19 odsto), kao i transparentnost (15,2 odsto). Najvećim benefitom transformacije poslovanja kao posledice pandemije ispitani smatraju fleksibilnost (60,6 odsto). Drugi odgovori koji su zabeležili visok procenat zastupljenosti su: brže digitalizovanje poslovanja (49 odsto ispitanih), manji troškovi poslovanja (46,2 odsto), bolje balansiranje privatnog života i poslovnih obaveza (38,5 odsto).

Kada je reč o negativnim efektima transformacije poslovanja kao posledice pandemije, velika većina ističe pritisak na internu komunikaciju u organizacijama. Skoro 50 odsto ispitanih smatra da je glavni negativan efekat otežano građenje odnosa sa članovima tima. Isti procenat navodi pritisak na mentalno zdravlje. Pad motivacije zaposlenih navodi oko trećina ispitanika, a nedefinisano radno vreme i lošije planiranje je prisutno u odgovorima oko 30 odsto ispitanih.

Kada je reč o oblicima digitalne komunikacije koji su uvedeni od početka pandemije Covid-19, čak 90 odsto ispitanika navodi da su to onlajn sastanci sa klijentima i saradnicima, dok 41 odsto navodi hibridne događaje.

ŠTA NAS ČEKA U BUDUĆNOSTI

Anketirani kao sledeću fazu transformacije modela rada do kraja 2022. godine vide više korporativnih događaja i okupljanja, više društveno-odgovornih i projekata solidarnosti, ali i dalje investiranje u digitalizovanje poslovanja, zatim sledi više projekata usmerenih na brigu o zaposlenima i timski duh i otvorenu mogućnost rada izvan kancelarije (remote). Potpuni povratak u kancelarije predviđa nešto manje od trećine ispitanih.

Kada je reč o ličnom utisku, preko polovine ispitanika smatra da su se veoma dobro snašli u uslovima izmenjene poslovne realnosti, jedna četvrtina svoj učinak smatra odličnim, a 21 odsto smatra dobrim.

Related Posts