Hibridni modeli rada su budućnost

by Vesna Lapčić

„U našem sektoru poslovanja, pandemija je doprinela da se shvati da se naš posao može raditi sa bilo koje lokacije, pa tako i radimo. Produktivnost nije opala, ali se mora voditi računa da se ostavi prostora za kreativnost, koja se najbolje postiže u timskom radu uživo. Konačno rešenje za ovu situaciju, u kojoj smo svi danas, jeste hibrid organizacije rada, gde svaki tim treba da se organizuje na svoj način kako bi postigao ciljeve” rekao je Dragoljub Damljanović direktor Schneider Electric razvojnog centra u Novom Sadu i VP SE za Digital Grid prodaju.

Usled nove realnosti koju je donela pandemija korona virusa, ali i uz promene koje je uneo dolazak novih generacija, organizacija rada je drugačija, uz digitalizaciju koja je ubrzala procese – neki su od zaključaka sa panela održanog na dodeli diploma za prvu generaciju SAM Akademije, u organizaciji Srpske asocijacije menadžera. O ovim temama razgovarali su Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a i Dušan Basalo, programski direktor SAM Akademije i CEO, Talks and Folks, sa Dragoljubom Damljanovićem, predsednikom SAM-a i Draganom Filipovićem, predsednikom izvršnog odbora Generali osiguranja.

Iako se IT sektor pozicionira kao jedan od najtraženijih, koji najlakše svoje poslovanje može postaviti na fleksibilnom i hibridnom modelu, što ga čini prilagodljivijim u nepredvidivim situacijama, strateški pristup i u tom polju je danas drugačiji. Menjaju se trendovi i zahtevi u pogledu uslova rada milenijalaca se razlikuju od dosadašnjih.

„Strateški horizonti su se definitivno skratili i sve oko nas se brzo menja. Svi moramo da se prilagođavamo efikasno i brzo, menjaju se potrebe kupaca, i mi ih moramo osluškivati i graditi svoje kapacitete kako bismo odgovorili na te potrebe.  Što se tiče kadrova, posebno mladih, njihova očekivanja i prioriteti su drugačiji. Primaran im je kvalitet života, a ne plata. To je ogromna promena, a nakon nje odmah dolazi i svrha kompanije, kao i održivost i njena ekološka strana jer žele da rade u industrijama koje su ekološki osvešćene,“ rekao je kaže Dragoljub Damljanović .

Prema njegovim rečima, činjenica je da mladi brzo menjaju poslove i to je danas izazov za poslodavce koji nastoje da ih zadrže. Pandemija korona virusa je, kaže Damljanović, digitalizaciju ubacila u petu brzinu i ogromna potražnja za IT kadrovima je deo globalnih trendova gde je potražnja zapravo veća od kapaciteta tržišta.

Velika brzina promene i prilagođavanja zabeležena je na svim poljima, pa tako i u oblasti osiguranja, gde je poverenje baza uspešnog poslovanja, a navike korisnika se menjaju brzo, i raste nestrpljenje. Zato je nephodna inovativna adaptacija klasičnog pristupa radu i inovacije, poput pružanja podrške putem aplikacije i rešavanja problema onlajn, umesto uživo.

“Ubrzanje stvari je evidentno, strateška planiranja nisu više od 5 godine, već do 3 godine, uz redovno sagledavanje promena na tržištu. Mi, kao kompanija koja se bavi osiguranjem, pratimo sva polja i želimo da se takmičimo i sa drugim branšama jer moramo gledati sve industrije koje utiču na menjanje navika i očekivanja klijenata. Njihove želje su drugačije, pažnja i strpljenje su se smanjili, tako da su inovacije neophodne. Mi smo specifična industrija, gde je poverenje ključna stvar. Prodajemo obećanje na papiru da ćemo sanirati posledice nezgode, na najbrži i najbolji način. Prilagođavajući se promenama, došli smo do toga da klijenti sada mogu uraditi stvari na daljinu, uz pomoć aplikacije i na taj način još više smo opravdali njihovo poverenje” rekao je Dragan Filipović.

Razvijena agilnost, brz pristup promenama i zahtevima današnjice u svetu poslovanja, praćenje očekivanja klijenata, porasta potražnje i inovativni načini za unapređenje ispunjavanja istih, imperativ su za uspeh u digitalnoj eri, u kojoj se takođe novi pogledi milenijalaca koji stupaju na pozicije u kompanijama moraju prihvatiti i integrisati sa potrebama poslodavaca, kako bi produktivnost i rezultati rasli.

Ovom prilikom, nakon održanog panela, dodeljeno su i diplome polaznicima prve generacije SAM Akademije, jedinstvenog programa koja kroz sinergiju razmene iskustva, znanja i najboljih primera iz korporativne i preduzetničke prakse, doprinosi razvoju i jačanju profesionalnih performansi menadžera i preduzetnika. Namenjena menadžerima srednjeg i višeg nivoa, Akademija ima ekskluzivne predavače, više od 30 istaknutih i renomiranih menadžera, ostvarenih profesionalaca i lidera sa domaćim i internacionalnim iskustvom, koji rukovode najuspešnijim kompanijama u Srbiji. Kroz program SAM Akademije koji je napravljen po uzoru na najnovije edukativne svetske prakse, Srpska asocijacija menadžera je stavila na raspolaganje široj poslovnoj zajednici bogato znanje i iskustvo svojih vodećih članova sa ciljem stvaranja lidera 21. veka, kao što kaže i moto ovog programa.

Related Posts