Fond za razvoj odobrio kredite u iznosu 295,5 miliona dinara

by Vesna Lapčić

Republički Fond za razvoj odobrio je 32 kredita u ukupnom iznosu od 292,5 miliona dinara, kao i 68 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Investicionih kredita po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte odobreno je 19 u ukupnom iznosu od 271,9 miliona dinara kreditnih sredstava i 60 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Startap kredita po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju odobreno je 13 u ukupnom iznosu od 20,6 miliona dinara kredita i 8,8 milona dinara bespovratnih sredstava.

Istovremeno odbijeno je ukupno 35 kreditnih zahteva od čega je 27 za start-up kredite početnicima u poslovanju.

Izvor: Pixabay.com

Related Posts