Sve važnija uloga direktora za održivi razvoj u budućnosti

by Vesna Lapčić

Iako je manje od 15% ispitanika izjavilo da imaju direktora za održivi razvoj, više od 75% kaže da imaju sličnu ili ekvivalentnu poziciju, od kojih su najčešće rukovodilac sektora za održivi razvoj ili rukovodilac sektora za ekologiju, društvo i upravljanje, pokazuju nalazi globalne ankete stručnjaka i drugih visokih rukovodilaca za održivi razvoj o ulozi direktora za održivi razvoj u rešavanju najvažnijih ekoloških, socijalnih i upravljačkih pitanja koju je sproveo Institut za međunarodne finansije i Deloitte UK.

„Kompanije za finansijske usluge mogu odigrati ključnu ulogu u prelasku na niskokarbonsku privredu zasnovanu na održivim finansijama i istovremeno podsticati sopstveni razvoj. Veoma sam srećna što izveštaj, koji su zajedno pripremili Institut za međunarodne finansije i Deloitte, pruža uvid u to kako direktor za održivi razvoj može pomoći u daljem napretku“, kaže Miroslava Gaćeša, direktorka u Sektoru za upravljanje rizicima. „Jedno je sigurno: to je zajednički napor čitavih kompanija i zahteva snažnu stratešku podršku, a svaka kompanija mora pronaći svoj pristup koji odgovara njenoj strukturi i kulturi.“

Istraživanje je otkrilo da direktor za održivi razvoj postaje „glavni i odgovorni za definisanje smisla organizacije“ i da je odgovoran za razumevanje i predviđanje promena u spoljašnjem sistemu održivosti kao i za transformisanje poslovnog modela svoje kompanije kako bi ona spremno odgovorila na novonastale izazove. Skoro svi ispitanici smatraju da će uloga direktora za održivi razvoj postati još važnija u sledeće dve godine, s obzirom na to da je održivost i dalje ključni prioritet za ovu industriju.

„Suočavanje sa klimatskom krizom zahteva zajedničko delovanje, a kompanije širom sveta moraju biti njegovi pokretači“, izjavila je Miroslava. „Direktori za održivi razvoj fokusirani na merljivu, odlučnu akciju mogu da pomognu u ostvarenju tog cilja i što im damo veća ovlašćenja to će i efekat biti veći na sve oblasti organizacije. Od toga zavisi budućnost naših ljudi, planete i profesije“.

Ostali nalazi iz izveštaja:
• Iako se konkretna ovlašćenja direktora za održivi razvoj razlikuju koliko i kompanije u kojima rade, istraživanje je utvrdilo tri ključne teme u pogledu opštih odgovornosti direktora za održivi razvoj:
1. Razumeti spoljašnje okruženje i ponuditi uvide;
2. Pomoći kompaniji u preoblikovanju strategije;
3. Osigurati promišljeno vođstvo i pomoći u usklađivanju timova kroz uključivanje, osposobljavanje i povezivanje.

• Ispitanici direktore za održivi razvoj smatraju stratezima, uticajnim osobama i odgovornim za to da rezultati ekoloških, socijalnih i upravljačkih pitanja postanu vidljivi za sve delove poslovanja. Umrežavanje, poznavanje organizacije i utemeljenost u poslu smatraju se ključnim za postizanje ovog cilja.

• Jedna trećina ispitanika odgovara izvršnim direktorima. Direktori za održivi razvoj, koji direktno izveštavaju izvršne direktore, takođe su izjavili da je taj odnos razlog efikasnosti njihove uloge.
Nalazi ovog izveštaja zasnivaju se na odgovorima 80 stručnjaka za održivost i visokih rukovodilaca iz preko 70 organizacija, uključujući direktore održivog razvoja, izvršne direktore, direktore za rizike, kao i rukovodioce održivog razvoja, životne sredine, društvenih i pitanja upravljanja i strategije. Ispitanici su predstavnici društava za upravljanje sredstvima i fondovima, osiguravača i banaka u Evropi, Severnoj Americi, Aziji i na tržištima u razvoju.

Foto: Pixabay.com

Related Posts