EY istraživanje: Većina ljudi u Srbiji drugačije se druži, radi i kupuje usled pandemije

by Vesna Lapčić

Godinu dana nakon pojave pandemije ispitanici iz Srbije ističu da se drugačije druži/socijalizuje i to čak 91%, drugačije kupuje 79%, pristupa medicinskoj nezi (73%), ili radi (66%). Dok većina ispitanika iz Srbije suočena sa pojavom pandemije pokušava da uštedi više (59%), 8% ispitanika kaže da je u potpunosti izgubilo prihode. Ovo pokazuje studija „EY indeks promene navika potrošača“ koju je u Srbiji realizovala revizorsko-konsultantska kompanija EY uz pomoć IPSOS agencije za ispitivanje javnog mnjenja na uzorku od 1.000 ispitanika širom naše zemlje, starosne dobi od 18 do 60 godina. Globalno sprovedeno istoimeno istraživanje (EY Future Consumer Index) bilo je smernica za lokalnu studiju koja je ukazala na to koji su novi trendovi u potrošnji i koliko se sentiment lokalnog potrošača razlikuje od potrošača iz drugih 20 zemalja sveta.

Čitav svet iskusio je iste brige, pa tako nevezano za to u kom su kraju sveta, velika većina ljudi brinula je za zdravlje svojih članova porodice (više od 70% ispitanika), ali istovremeno i za ekonomiju svoje zemlje (69% ispitanika)

Poređenje rezultata dalo je načelni utisak da se suštinski očekivanja potrošača ne razlikuju mnogo širom sveta, i da se potrošači dobro nose sa pojavom pandemije (60%), ali i da nisu preterano optimistični po pitanju vraćanja u normalu. Tako u Srbiji 41% ispitanika smatra da će za 6 meseci do 2 godine od sada prestati da osećaju posledice pandemije.

Među 1.000 ispitanika različite životne dobi, 57% ispitanika složilo se da im nije prijatan odlazak na zabavne događaje za široku publiku, kao ni putovanje javnim prevozom (52%). Polovina ispitanika (51%) rekla je im nije prijatno da dozvole da uslužni radnici uđu u njihov dom, npr. čistači.

Na globalnom nivou, 46% ispitanika svih dvadeset zemalja reklo je da su jako zabrinuti za ekonomiju svoje zemlje, dok je druga polovina ispitanika (46%) istakla da su samo donekle zabrinuti.

Rezultati studije „EY Indeks promene navika potrošača” u Srbiji ukazuju na to da je 100% ispitanika koji imaju osnovno obrazovanje zabrinuto za svoje finansije, takođe 94% ispitanika čiji ukupan prihod domaćinstva ne prelazi 48.000RSD brine za svoje finansijsko stanje. Među zaposlenima nije drugačija situacija, pa tako i velika većina (74%) zaposlenih ispitanika isto brine kada su u pitanju njihove finansije. Ta briga je izražena među ispitanicima koji se bave fizičkim poslovima, pa tako skoro svi (92%) brinu za svoje finansijsko stanje.

Među domaćim potrošačima, svi ispitanici se slažu da je za svaki tip proizvoda cena ključni faktor na osnovu kog donose odluku o kupovini i izboru. Za sve tipove proizvoda, procenat ispitanika koji se složio da je cena ključna iznosi od 62-83%. Na drugom mestu po važnosti nalazi se brend proizvoda, ili kada je pakovana i sveža hrana u pitanju percepcija koliko je proizvod zdrav odnosno dobar za njih. Ono što se uglavnom kotira tek na 4-5. mestu kada je u pitanju odabir proizvoda je dostupnost, ili kvalitet usluge, sa čim se slaže 30-44% ispitanika.

Ono što se pokazalo u okviru domašaja uticaja koji pandemija COVID-19 virusa ima je način na koji potrošači koriste tehnologiju, bankarske usluge ili način na koji kupuju/ pripremaju hranu (retrospektivno 60%, 57%, 53%). Čini se da su ispitanicima globalne EY studije najviše na svakodnevne navike uticale restriktivne mere usled kojih je 80% ukupnog broja ispitanika (14.447 ispitanika ukupno) reklo da sada više ne jede van kuće.

Na pitanje koliko su ispitanici studije EY Indeks promene navike potrošača u decembru 2020., promenili svoju svakodnevnicu, ono što se najviše ističe jeste – način na koji se druže, pa se 92% ispitanika složilo da je došlo do značajne promene na ovom polju. Kada detaljnije sagledamo strukturu ispitanika, možemo da primetimo da su najviše koncept druženja promenili ispitanici starosne dobi od 30-39 godina koji su u 94% složni u tome da im se društveni život znatno razlikuje od početka pandemije. Takođe, najviše ispitanika sa višim ili visokim obrazovanjem (94%), promenili su navike svoje socijalizacije usled pojave pandemije. Sa druge strane, na globalnom nivou 82% ispitanika promenilo je način na koji se druže pod uticajem COVID-19 pandemije.

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da 41% ispitanika smatra da će strah od virusa COVID-19 prestati da utiče na njihove živote za u naredne 2 godine najkasnije. Među ispitanicima ima i onih koji tvrde da će ovaj strah od pandemije nestati tek za 3-5 godina, ali u izuzetno malom procentu, svega 2%. Gotovo trećina ispitanika koji trenutno rade od kuće veruje da će u narednih 1-2 godine strah od COVID-19 pandemije prestati da utiče na njihove živote.

Tokom izrade lokalne studije, na globalnom nivou kompanija EY sprovela je još jedan u nizu upitnik na temu Indeksa promene navika potrošača u februaru 2021. godine koji je pokazao da se nivo optimizma smanjio, pa tako samo 27% globalnih ispitanika misli da će im se strah od virusa prestati da utiče na njihove živote nakon 1-2 godine. Gotovo polovina (47%) od 14.483 ispitanika nove globalne ankete izjasnilo seto  da će se vakcinisati čim im ta opcija bude na raspolaganju, dok takođe gotovo polovina brine za svoje finansije (45%), i zdravlje svojih članova porodice (43%). Možemo da primetimo da i nekoliko meseci kasnije, brige ne jenjavaju.

Neke od ključnih analiza možete naći na linku: https://www.ey.com/sr_rs/consulting/ey-indeks-promena-navika-potrosaca . Studiju možete preuzeti na samom kraju članka (na dnu web stranice).

Related Posts