EIB: Oštriji uslovi kreditiranja za preduzeća

by Vesna Lapčić

Uslovi  kreditiranja malih i srednjih kompanija su pooštreni, dok su istovremeno krediti namenjeni domaćinstvima sve pristupačniji, pokazuje redovno prolećno izdanje svog istraživanja o trendovima u bankarskom kreditiranju na finansijskom tržištu centralne, istočne i jugoistočne Evropu koje je objavila Evropska investiciona banka (EIB).

Tražnja za finansijskim sredstvima i zajmovima raste za sve kategorije klijenata. Analiza je takođe ustanovila da postoji visoka posvećenost međunarodnih bankarskih grupacija koje posluju u regionu, kao i spremnost da nastave operacije u istom ili većem obimu.

Istraživanje nudi uvid u aktivnosti bankarskih grupacija, njihovih podružnica i lokalnih predstavništva, kao i projekcije kretanja kreditnih aktivnosti na ovom tržištu. Takođe, analizira i potražnju za finansijskim sredstvima i njihovu dostupnost za mala i srednja preduzeća, korporacije i domaćinstva, posebno kada su u pitanju uslovi finansiranja. Daje procenu marketinškog potencijala i pozicioniranje finansijskih institucija, kao i analizu kretanja nenaplativih kredita na lokalnim tržištima.

Kompletno istraživanje za pojedinačne zemlja Zapadnog Balkana i analize pročitajte ovde.

“Naše najnovije istraživanje pokazuje da je regulatorna pomoć za borbu protiv covida-19 bila ključna za ublažavanje najkritičnijih posledica za bankarski sektor u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi tokom 2020. i na početku 2021. godine,” izjavio je potpredsednik EIB-a Ricardo Mourinho Félix zadužen za ekonomska istraživanja. “Kako bi se izborio sa pooštrenim uslovima za kreditiranje malih biznisa i preduzeća, i sa ukidanjem moratorijuma na kredite, Region može da računa na svoje međunarodne partnere. Grupacija EIB će nastaviti da pruža podršku, pogotovo kroz panevropski garancijski fond, kao  i svoje regularne investicione i savetodavne aktivnosti, težeći da oživi investicije potrebne za ekonomski oporavak regiona na putu ka zelenoj, digitalnoj tranziciji i većoj konkurentnosti,” dodao je.

“Finansijski sistem u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi pokazuje izuzetnu otpornost prema najvećem ekonomskom udaru koji je doživeo. Međunarodne banke nastavljaju da podržavaju region. Međutim, naše istraživanjem pokazuje slabu investicionu potražnju i još uvek stroge uslove kreditiranja malih biznisa i preduzeća. Da bi se pojačale investicione aktivnosti, potreban je kontinuirani zajednički napor javnog i privatnog sektora kako bi se region oporavio i nastavio da napreduje u pravcu zelene i digitalne tranzicije,” rekla je glavni ekonomista EIB-a Debora Revoltella.

Istraživanje tržišta kredita za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu deo je redovnih aktivnosti EIB-a, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svetske banke u okviru “Bečke inicijative”,  okvira za čuvanje finansijske stabilnosti evropskih zemalja u razvoju.

 Kako se razvija ponuda i potražnja zajmova?

U proteklih šest meseci, banke su zabeležile manje zahteva za investicijama, dok su potrebe za obrtnim sredstvima nastavile da pozitivno utiču na ukupnu potražnju za zajmovima.  Kretanja na tržištu nekretnina značajno su doprinela rastu potražnje, sa kojom je porasla i ukupna tražnja za hipotekama. U poslednjih šest meseci, izgledi lokalnog tržišta i porast nenaplaćenih zajmova bili su glavni ograničavajući faktori za ponudu novih zajmova. U narednom periodu očekuje se da će se uslovi kreditiranja dalje pooštravati samo za korporacije, kao i mala i srednja preduzeća.

 Za više informacija pročitajte kompletno istraživanje i analizu ovde .

 

Related Posts