EBRD i EU finansiraju unapređenje energetske efikasnosti u Beogradu

by Vesna Lapčić

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) podržavaće Beograd, glavni grad Srbije, sa finansijskim paketom od 16 miliona evra za unapređenje energetske efikasnosti javnih zgrada.

Kredit EBRD od 5 miliona evra i grant od EU od 11 miliona evra omogućiće gradu da uvede tehnologije za uštedu energije u  Gradskoj biblioteci, Institutu urgentne medicine, Studentskoj poliklinici i Studentskoj bolnici u Beogradu. Poboljšanja energetske efikasnosti u četiri javne zgrade obuhvatiće toplotnu izolaciju, unapređene sisteme grejanja, ventilacije i hlađenja, kao i uvođenje energetski efikasne rasvete.

Mateo Colangeli, direktor EBRD-a za Zapadni Balkan rekao je da su zgrade jedni od najvećih potrošača energije, a poboljšanje njihove efikasnosti je jedan od ključnih načina da se smanje računi za energiju i ugljični otisak.

Investicija je deo angažovanja Beograda u programu EBRD Zeleni gradovi, koji podržava napore gradova da ulažu u zelenu i održivu infrastrukturu i rešavaju ključne ekološke izazove. Beograd se pridružio programu 2019. godine i usvojio Akcioni plan „Zeleni grad“ 2021. godine, koji je identifikovao renoviranje i poboljšanje energetske efikasnosti u javnim zgradama kao jednu od ključnih akcija koje bi mogle pomoći u smanjenju emisije gasova staklene bašte u gradu.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Banka je do danas uložila više od 6,9 milijardi evra u 296 projekata u zemlji. Fokus Banke u Srbiji je na razvoju privatnog sektora, unapređenju javnih komunalnih usluga i olakšavanju tranzicije zemlje ka zelenoj ekonomiji.

Related Posts