Dragan Pleskonjić: Nema dovoljno naučnih činjenica da je 5G štetan, ali „đavo je u detaljima“

by Vesna Lapčić

Dragan Pleskonjić, stručnjak za sajber bezbednost, mašinsko učenje i veštačku inteligenciju, rekao je za najnoviji broj Magazina Biznis da bezbednosni problemi 5G mreže mogu da postoje uprkos dobrom dizajnu u tehnologiji zaštite.

„Jer „đavo je u detaljima“, u ovom slučaju u konkretnim implementacijama“, istakao je on.

„Problemi su postojali i u ranijim tehnologijama, pa je logično da možemo da ih imamo sa 5G. Onaj ko je u centru prenosa i usmeravanja podataka, u tako značajnim sistemima, očito ima velike mogućnosti da (ne)namerno ugradi štošta unutra, bez obzira na definisane protokole i proizvode“, rekao je Pleskonjić.

Budući da se vode velike polemike u vezi sa potencijalnim zdravstvenim problemima koje može da izazove 5G mreža, Pleskonjić kaže da ne postoji dovoljno naučno proverenih činjenica.

„Mogući zdravstveni problemi izazvani 5G tehnologijom su predmet brojnih sporenja. Nedavno je IEEE publikovao tekst koji govori o tome da nema dovoljno nezavisnih istraživanja na ovu temu. Sadašnje rasprave, posebno na društvenim mrežama, više su u domenu verovanja i neverovanja, a ne naučno proverenih činjenica. Treba nam više vremena i multidisciplinarnih istraživanja. Pošto su detaljna istraživanja tog tipa vremenski i tehnički vrlo zahtevna, a time i vrlo skupa, onda potencijalno možemo doći u kontradikciju da onaj ko plaća utiče i na zaključke. Nadam se da će nauka izbeći zamke kompromitacije, predrasuda i jednostrane naklonosti potrebama finansijera“, rekao je on.

 

Related Posts