U zaštitu od sajber napada uloženo 130 milijardi dolara u ovoj godini

by Vesna Lapčić

U sajber zaštitu uloženo je 130 milijardi dolara tokom ove godine na globalnom nivou, rekao je Branko Pavlović, član Izvršnog odbora Globos osiguranja, na četvrtim Srpskim danima osiguranja.

Zbog intenziviranja sajber napada raste, kako on kaže, i potražnja za polisama koje pokrivaju sajber rizike.

„Hakeri najčešće žele da ukradu kompanijske ili lične podatke koji imaju neku vrednost na crnom tržištu, zatim traže otkup za podatke ili pak uništavaju podatke iz čiste pakosti ili za račun konkurencije. Mete su lični računari, računarske mreže, web sajtovi, onlajn aplikacije, podaci koji se nalaze na kompjuterima, USB memorije koja jedna od najlakših meta“, rekao je Pavlović.

Najčešći rizici: zagušenje (kada veliki broj ljudi pokušava da pristupi sajtu), ucena (najčešće preko e-maila, dešava se vrlo brzo) i „pecanje“ (lažno predstavljanje preko maila u kojem se traži da se preko linka ode na web stranicu koja je falsifikovana i zaražena).

„Zbog rada od kuće su se pojavili novi IT rizici  koji su nekada bili zanemarljivi a sada su daleko veći. Ljudi koriste sopstvenu mrežu, rade na sopstvenim računarima koji nemaju adekvatnu zaštitu, koriste se zastarele verzije operativnih sistema, elektronske poruke nisu zaštićene i mogu da budu presretnute i kompromitovane. Čak i prenosni poslovni računari su ugroženi ukoliko se koriste javne internet mreže, ukoliko ljudi rade na javnom mestu manje se pazi da li neko gleda u ekran računara, računari često ostvaljaju nezaključane pa se može pristupiti kompanijiskim podacima“, objasnio je Pavlović.

Osim toga, među nove IT rizike Pavlović je naveo i korišćenje aplikacija po sopstvenom izboru za dopisivanje, skladištenje fajlova, video konferencije. „Kada se koriste neodobrene aplikacije rizik je veći. U nekim aplikacijama je identifikovan zlonamerni špijunski kod. Rad sa neodobrenim aplikacijama nosi rizik gubitka podataka koji se možda smeštaju u neke cloude. Takođe, sisetem licenciranja tih aplikacija je drugačiji što nosi i potencijalne licencne prekršaje za kompaniju“, rekao je Pavlović.

Usled rasta rizika porasla je i potražnja za sajber osiguranjem. Premija je u 2020. godini dostigla sedam milijardi dolara na globalnom nivou. Očekuje se da će ona imati godišnji rast od 20 odsto.

„Regulativa za sajber prostor je postala sve razvijenija kao i metode analize podataka o sajber rizicima što može da koristi za odgovarajuće preuzimanje i tarifiranje rizika“, rekao je Pavlović koji je ujedno i predsednik Udruženja aktuara Srbije.

Foto: Pixabay

Related Posts