„Da klikneš do sreće“ sa 100 evra

by Vesna Lapčić

Sa ciljem informisanja mladih koji imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 100 evra, Ministarstvo finansija je pokrenulo kampanju „Da klikneš od sreće“ pod sloganom „I ja sto dobijam isto“.

Naime, u cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije virusa COVID-19, Vlada Republike Srbije omogućava svim državljanima Republike Srbije od navršenih 16 do navršenih 29 godina, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu, da u februaru dobiju jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra, odnosno 11.758,56 dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 stupio je danas, 13. januara 2022. godine na snagu, što znači da svi državljani koji su do današnjeg dana napunili 16 godina imaju pravo na ovu novčanu pomoć, odnosno svi koji pune 30 godina od sutrašnjeg dana, 14. januara, pa do kraja godine.

Prijave za novčanu pomoć će trajati od 15. do 30. januara 2022. godine na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs. Nakon unošenja osnovnih ličnih podataka (JMBG, broj lične karte i ime banke), biće zavedena prijava čiji će status moći da se proveri na navedenom portalu. Ukoliko državljanin nema račun u banci, potrebno je samo da izabere banku u kojoj će mu automatski biti otvoren namenski račun. Nakon obrade prijave, prijavljeni državljanin će iznos novčane pomoći moći da podigne sa svog ili namenskog računa.

Primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija novčana pomoć se uplaćuje bez podnošenja prijave.

Tačan iznos novčane pomoći od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti je 11.758,56 dinara, a po zvaničnom kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu ovog zakona, što je današnji dan, 13. januar 2022. godine.

Foto: Pixabay.com

Related Posts