Centralne banke treba da razviju stres testove na klimatske promene

by Vesna Lapčić

Cenralne banke trebalo bi da razviju stres testove povezane sa klimatskim promenama, rekla je Kristina Georgieva, šef Međunarodnog monetarnog fonda koja je pitanja okruženja postavila među prioritete od kad je došla na čelo Fonda u oktobru, prenosi Bloomberg.

Ti testovi bi trebalo da pomognu da se identifikuje uticaj globalnog zagrevanja na finansijski sistem, napisala je u članku pod naslovom „Ekonomika klime“ za IMF magazin. Fond će pomoći u tom procesu, kao i u pomoći zemljama da kreiraju plan tranzicije na ekonomiju bez ugljenika.

Neke, ali ne sve, glavne centralne banke već su počele da sprovode testove finansijskog uticaja globalnog zagrevanja. Banka Engleske će tako testirati otpornost institucija na različite klimatske scenarije u 2021. godini, a Evropska centralna banka razvija okvir za slično testiranje sopstvenog bankarskog sektora.

Mnogi stručnjaci uveliko ističu da risk menadžeri moraju da adekvatno procenjuju rizike klimatskih promena, uvide te rizike i ukažu na njih višim odlučiocima u firmi.

Related Posts