Žene zarađuju 12% manje od muškaraca

by Vesna Lapčić

Žene u Srbiji zarađuju 12% manje od muškaraca, iako imaju isti nivo znanja, obrazovanja i isto radno iskustvo. U stopi zaposlenosti razlika je 13% u korist muškaraca. Čak 77.000 žena u Srbiji ne traži posao zbog brige o članu porodice. Žene se pojavljuju tek u svakoj četvrtoj vesti u medijima, a medijske sadržaje često karakterišu seksizam i mizoginija.

Ovo su bile neke od tema konferencije „UdruŽene za znanje“, održane 26. novembra u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Konferencija „UdruŽene za znanje“ okupila je žene iz akademskih krugova i nezavisnih stručnjakinja/stručnjaka za rodnu ravnopravnost, tela za donošenje odluka, organizacija civilnog društva i medija, radi diskusije o mogućim rešenjima za poboljšanje opšteg položaja žena članica akademske zajednice u Srbiji.

Istraživanja pokazuju da u akademskoj zajednici postoje rodne nejednakosti:

– žene se ređe nalaze na rukovodećim pozicijama u komercijalnim, ili većim naučnim projektima finansiranim iz fondova Evropske unije.

– ženama je potrebno više vremena da ostvare uslov za više zvanje, usled institucionalnih barijera sa kojima se suočavaju tokom karijere.

– profesionalni razvoj žena više zavisi od mreža neformalne podrške, pri čemu u njihovom slučaju takve mreže bolje funkcionišu na horizontalnom, nego na vertikalnom nivou.

– usled roditeljskog odsustva, žene se češće sreću sa problemom usporenog razvoja karijere, a nedostaju im i adekvatni mehanizmi podrške koji bi im omogućili da se lakše reintegrišu u nastavne i istraživačke procese i obezbede karijerni kontinuitet.

– uglavnom ne postoje mehanizmi kojima bi se obezbedila zaštita od rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja u okviru akademije, kako za studentsku populaciju tako i za žene zaposlene na fakultetima i u NIO.

Ova konferencija predstavlja početak razvoja platformeza akcije zagovaranja i razmenu znanja između akademske zajednice i relevantnih institucija u oblasti rodne ravnopravnosti. Na njoj je započeto i formiranje Ženske akademske mreže kojoj će se priključivati i oblikovati je svi zainteresovani akteri/akterke koji svojim delovanjem mogu da doprinesu podizanju svesti u društvu o ljudskim ženskim pravima.

Konferencija je deo projekta „Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti“ koji sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost  u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

Related Posts