Bela Virag, Arthur D. Little: Kompanije treba da se fokusiraju na izdržiljivost i agilnost

by Vesna Lapčić

„Skoro sve kompanije suočavaju se s brojnim izazovima u ograničenjima resursa i lancima snabdevanja, sve većim troškovima energije, inflatornim pritiscima i sporim ili potpuno odsutnim ekonomskim rastom.  U tom kontekstu, kompanije posebno treba da se fokusiraju na izdržljivost i agilnost.  To predstavlja mnogo više od upravljanja operativnim rizicima i efikasnog odgovaranja na krize – to predstavlja inovaciju, duž celog lanca vrednosti, od resursa do klijenata kako bi se našli novi načini poslovanja koji obezbeđuju vrstu agilnosti potrebne u svetu u kojem je poremećaj normalna pojava. Sposobnost da budete ispesni dvostrano – fokusiranjem na kreativnost i inovaciju istovremeno uz produktivnost i efikasnost – je ključna“, kaže Bela Virag, izvršni partner i direktor kompanije Arthur D. Little Austria i Srbija za portal Sveonovcu.rs.

Mnogi kažu da su vremena dugoročnih strategija prošla.  Kakav je vaš stav po tom pitanju? Koliko godina bi trebalo da obuhvate strategije koje kompanije prave danas u ovom nestabilnom vremenu?

Istina je da su prošli dani definisanja pojedinačnog, krutog „top-down“ strateškog višegodišnjeg  budućeg plana. Ali to ne znači da poslovne strategije više nisu važne. Naprotiv, one su važnije nego ikad do sada. Robusna strategija koja odgovara savremenom svetu mora da bude, pre svega, utemeljena na jasnoj i trajnoj svrsishodnosti. Ta svrha mora da bude definisana na bazičnijem nivou od pukih proizvoda i usluga, zato što će se oni promeniti. Ona mora da uključi rizike i neizvesnosti pomoću analize scenarija, uključujući „strateška osiguranja“ ako se stvari promene; ona mora da omogući „odozdo-nagore“ hvatanje prilika, kao i planiranje „odozgo-nadole“;  a treba i da se zasniva na širem ekosistemu, a ne isključivo na samoj kompaniji. Ako je strategija struktuirana na ovaj način, ona može da traje više godina, sve dok se redovno preispituje i nikada nije „uklesana u kamenu“.

Tehnološke inovacije su postale primarne u mnogim, ako ne svim privrednim oblastima. Na koje najznačajnije tehnološke trendove kompanije treba da obrate pažnju u budućnosti?

Tehnološke inovacije imaju sve važniju ulogu u savremenom neizvesnom poslovnom okruženju. Između ostalog, istakli bismo sledeće tehnološke trendove:

1 Prelazak na zelene tehnologije: Suočavamo se s novom epohom, koja zahteva napredak u širokom spektru novih tehnologija u oblastima kao što su održiva proizvodnja energije, skladištenje, obnovljivost i efikasnost. Tempo razvoja se znatno ubrzava uz posledice po sva poslovanja.

2 Automatizacija koju pokreće AI: AI dostiže fazu u kojoj su sada dostupni autonomni fizički i softverski sistemi koji dinamički modifikuju sopstvene reakcije, uz ogroman potencijal za optimizaciju, efikasnost i produktivnost.

3 Saradnja između ljudi i mašina:  Zadatke koji do sada nisu mogli da se automatizuju zbog njihove kompleksnosti ili nepredvidivosti sada sve više selektivno podržavaju mašine, proširena realnost i AI. Klasična „bilo/ili“ raspodela zadataka između ljudi i mašina se menja.

4 Sajber bezbednost: Sajber bezbednost je sve kritičnija za sve operacione sisteme, ne samo za IT sisteme. Novi distribuirani pristupi, poput mreže sajber bezbednosti, od ključne su važnosti za kompanije kako bi održale otpornost poslovanja.

5 Tokenizacija: Tokenizacija je proces transformacije određene imovine u digitalne tokene koji mogu da se koriste u blokčejn primeni. Tokenizacija, zajedno sa budućim napredovanjima u oblastima kao što su Internet stvari (Internet of Things), AI i automatizovano plaćanje, ima potencijal da transformiše modele poslovanja, na primer omogućavanjem tranzicije sa proizvoda na usluge.

6 Biotehnologija: Biotehnologija donosi transformativni i višesektorski potencijal na tržištu koje globalno vredi skoro 1 bilion dolara u mnogim oblastima – medicina, farmacija, budućnost ishrane, poljoprivreda, životna sredina… tj. razvijaju se medicinska rešenja koja su fundamentalno drugačija od tradicionalne medicine – kombinujući hemiju, biologiju, inženjering i softver kako bi obezbedile kompleksne terapije koje se prilagođavaju određenim pacijentima.

Iako možda još uvek izgleda daleko, za kompanije je takođe važno da prate napredovanja u kvantnom računarstvu i metaverzumu, kako bi osigurale da ne zaostanu ako i kada dođe do revolucionarnog pomaka u ovim oblastima.

Da li bi srpske kompanije trebalo više da ulažu u tehnologije?

Kompanije mogu da investiraju u primenu tehnologija u sopstvenim okruženjima ili mogu da investiraju u dobijanje vrednosti od pružanja rešenja koja su zasnovana na tim tehnologijama. Verujemo da menadžeri, kao i investitori moraju da uvide implikacije koje nove tehnologije imaju na njihovo poslovanje, kako bi primenili  i iskoristili obe strane tih mogućnosti – ali i takođe moraju da znaju da li postoje neke pretnje i u kom obliku i obimu. Srpske kompanije i kompanije Zapadnog Balkana trebalo bi da iskoriste svoj potencijal izuzetno dobrih škola, talenata i snažnog IT sektora kako bi razumele trendove i investirale u inovacije“, kaže

Koliko se dobro srpske kompanije nose sa 4.0 revolucijom? Kako biste ocenili digitalnu transformaciju srpskih kompanija? Koji su sektori najnapredniji?

Srbija lepo napreduje u digitalizaciji – naročito u oblasti e-uprave. Takođe postoji konstantan rast iz godine u godinu u okviru IT, ali i šireg IKT sektora. Digitalizacija je u mnogim sektorima i dodatno ubrzana tokom poslednje dve godine, kao što se dogodilo širom sveta, zbog kovida.

Međutim, i dalje ima još mnogo toga da se uradi. Količina papirologije koja je potrebna da bi se završio neki projekat je ogromna. I to jednako važi za poslovne procese, finansijske procese, kao i za procese u upravi. Po našem mišljenju, Srbija bi trebalo da teži višim ciljevima.

Ova digitalizacija poslovanja – kako javnih, tako i privatnih – doneće znatno bolje poslovne rezultate i mnogo će poboljšati kvalitet života u Srbiji. To je najdirektniji put do socioekonomskog blagostanja.

Mi našim klijentima pomažemo pomoću efikasnog analiziranja njihove digitalizacije– što pruža veoma brzo, ali brutalno istinito utvrđivanje trenutnog stanja. To pomaže u bržem putu do digitalizacije i određivanju šta bi trebalo da bude prioritet u budućoj transformaciji.

Mnoge srpske kompanije razumeju trendove i menjaju svoje poslovne modele i transformišu se. To je oblast u kojoj smatramo da možemo da pomognemo kompanijama u Srbiji  – da predviđaju, inoviraju i transformišu svoje poslovanje – da implementiraju nove tehnologije i inovacije i da šire svoje poslovanje.

Jedna od najvećih tehnoloških inovacija je 5G mreža. Radili ste na EU regulativama, dobro poznajete industriju. Kakva je, po vašem mišljenju, budućnost te oblasti u odnosu na Evropu?

Mislim da će 5G uticati na naše živote na dva glavna načina:

  • Potrošačima, čije potrebe za zabavom i komunikacijom 4G već dovoljno dobro opslužuje, 5G će doneti inkrementalne prednosti u određenim delovima života: igranje igara, virtuelne realnosti (kroz naočare) i slično. Osim toga, 5G bi takođe mogao da se koristi da obezbedi konekciju sličnu onoj sa optičkim vlakanima tamo gde god to trenutno nije dostupno.
  • Najveći uticaj je na B2B. 5G ima potencijal da transformiše industriju onoliko koliko je 4G transformisao naš društveni život. Iako mnogi o 5G govore u kontekstu veće propusnosti i manjeg kašnjenja, implikacije su značajnije nego što se čini na prvi pogled.
    Postojanje pouzdane, upravljive i definisane mogućnosti povezivanja dostupne industrijskim akterima, a ne samo usluge koja je najbolja u datom trenutku, omogućava kompanijama da povežu svoje industrijske mašine i procese sa IT uslugama. To je veliki korak u digitalizaciji naših industrija, kako nadzor, daljinsko upravljanje, kontrola kvaliteta, autonomne mašine, itd. budu postajali dostupni.

    Uvođenjem 5G takođe očekujemo da se pojave privatne mobilne mreže. To su mobilne mreže koje su napravljene za jednu kompaniju i namenjene su samo njoj, a nalaze se u njenim prostorijama. Zamislite da vi, kao kompanija, imate sopstvene SIM kartice za vaše prostorije. Nema više kablova, nema više slabog WiFi-ja. Mogli biste da povežete svoje zaposlene i svoj vozni park ili neke druge mašina na takve, izuzetno bezbedne i pouzdane mreže. U medijima, to bi mogle da budu kamere koje imaju integrisanu vezu za slanje do prostorija za montažu. U fabrici, to mogu da budu autonomni roboti za prenos poluproizvoda. U skladištu, to mogu da budu autonomni roboti koji preuzimaju robu s lagera ili naočare koje zaposleni za preuzimanje robe sa lagera nose kako bi im pomogle u pronalaženju pravih artikala, itd.

5G otvara svet mogućnosti, i veoma sam uzbuđen da smo u mogućnosti da pružimo podršku kompanijama u Srbiji prilikom otkrivanja i upoznavanja svih ovih potencijala.

 Na osnovu vašeg iskustva, kojim kompanijama su najpotrebnije usluge vaše konsultantske kuće?

Kao stručnjak za strategije rasta, ADL je savršen partner po tom pitanju kako za organizacije u javnom, tako i u privatnom sektoru. Mi pomažemo da se naši klijenti izdvoje u svom poslovanju tako što radimo rame uz rame s njima kao integrisani deo njihovog tima, oslanjajući se na internacionalni tim stručnjaka iz industrije. To nam omogućava da zadovoljimo potrebe i ambicije naših klijenata angažujući odgovarajuće ljudi, čime pružamo najbolje moguće rešenje.

Naša misija je da prevedemo kompanije i organizacije iz ere produktivnosti u novu eru kreativnosti. Mi predstavljamo razliku na konsultantskom tržištu, pružajući originalnija, prilagođena rešenja – kreirana, implementirana i realizovana u skladu sa specifičnim potrebama svakog klijenta.

Ponosni smo na ono što smo postigli tokom proteklih nekoliko godina sa našim klijentima u Srbiji, posebno u IT sektoru, ali i u sektorima kao što su telekomunikacije, energetika i državni sektor, u kojima takođe svakako postoji veliki potencijal. Sada se radujemo širenju našeg poslovanja i na druge oblasti u kojima imamo veliko iskustvo i stručnost, kao što su transport, bankarstvo i osiguranje, kao i zdravstvo i gde vidimo velike mogućnosti razvoja za Srbiju.

Autor: Vesna Lapčić

Related Posts