Banke će morati da dostavljaju NBS podatke o korisnicima sefova

by Vesna Lapčić

Domaće banke biće u obavezi da redovno dostavljaju Narodnoj banci Srbije podatke o korisnicima sefova i licima koja su ovlašćena da pristupaju sefu, kao i podatke o trajanju ugovora o sefu, predviđeno je predlogom izmenama i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji je u skupštinskoj proceduri.

Nakon što Skupšina Srbije usvoji zakon, NBS će biti u obavezi da vodi elektronski Jedinstveni registar sefova, ali i Jedinstveni registar korisnika novčane doznake.

Kako se navodi, podaci o vlasnicima sefova neće biti javno dostupni već će se na njih primenjivati propisi kojima se uređuju bankarska tajna i zaštita podataka o ličnosti.

Ova evidencija dosad nije postojala, a nadležni organi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma bili su prinuđeni da se za podatke obraćaju svakoj pojedinačnoj instituciji.

Uspostavljanje Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake ima za cilj pristup podacima o građanima koji prenose novac bez uspostavljanja poslovnog odnosa s pružaocem platnih usluga, odnosno mimo računa otvorenih u bankama.

U obrazloženju zakona piše da se registar pravi jer je primećen značajan broj doznaka između fizičkih lica.

Podatke iz ovog registra će NBS redovno dostavljati banke i druga lica koja, u skladu sa zakonom, pružaju platnu uslugu izvršavanja novčane doznake i ti podaci takođe neće biti javno dostupni.

Zakonodavac je procenio da uvođenje ove obaveze za NBS, kao i za banke i druge finansijske institucije neće biti preveliki trošak jer će se podaci dostavljati elektronski.

Related Posts