Srebrnjaci sa likom Nikole Tesle

by Vesna Lapčić

Narodna banka Srbije saopštila je da će i u ovoj godini izraditi numizmatički novac od srebra sa likom Nikole Tesle.

Time se, kažu, nastavlja realizacija aktivnosti definisanih Okvirnim sporazumom o saradnji sa kompanijom „Mish International Monetary Inc“ od 5. februara 2018. godine.

Sporazumom je predviđeno da Narodna banka Srbije (NBS) u svakoj kalendarskoj godini tokom trajanja sporazuma izradi 210.000 kovanica od srebra u skladu sa odobrenim dizajnom i probnim otkovkom.

Od tog broja u PROOF tehnici (peskiranje reljefnih površina) biće 10.000 kovanica, a u PROOF LIKE tehnici (blago peskiranje) 200.000 kovanica, a u skladu sa zaključenim pojedinačnim ugovorima, navode u NBS.

Prilikom izrade dizajna srebrnjaka, uzete su u obzir sve odredbe koje propisuje Zakon o Narodnoj banci Srbije (oznaka nominalne vrednosti, oznaka banke emitenta, obeležja države emitenta, izgled lica i naličja).

Avers je jedinstven za svih pet godina važenja sporazuma (lik Nikole Tesle) i ne menja se, dok se na reversu mogu menjati obeležja koja će biti definisana pojedinačnim ugovorima – zamišljeno je da bude najmanje pet takvih izmena, kako bi bilo zastupljeno najmanje pet izuma Nikole Tesle.

Naručiocu je data mogućnost, kažu, da bira motive i natpise na srebrnjacima.

Na srebrnjaku koji će biti izrađen u 2019. godini, na reversu, u centralnom delu je prikazan model radijski upravljanog broda, kojim je demonstriran radijski i bežični prenos, kao jedan od izuma Nikole Tesle.
Projekat je, kažu u Centralnoj banci, od velikog interesa za Republiku Srbiju, pre svega zbog promocije Srbije i njene kulturno – istorijske baštine u svetu, ali je istovremeno, dodaju, i ekonomski opravdan, budući da se njime ostvaruje značajan pozitivan finansijski efekat.

Prodaja srebrnjaka s likom Nikole Tesle, izdanja Narodne banke Srbije 2019. godine uskoro će biti organizovana na blagajni u Sedištu NBS u Nemanjinoj ulici broj 17 u Beogradu kao i na blagajnama filijala Centralne banke u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Užicu.

Related Posts