Neto dobit Erste banke 1,33 milijardi diranara u 2020.

by Vesna Lapčić

Erste banka je na kraju četvrtog kvartala 2020. godine ostvarila neto dobit 1,33 milijardi dinara, što je za 50,2% niži rezultat u odnosu na isti period 2019. godine, i u skladu je sa procenama.

Izazovna godina je za nama. Godina u kojoj smo pokazali koliko su važne stabilnost i pripremljenost, ali u isto vreme i fleksibilnost, međusobno razumevanje i podrška. Situacije kroz koje smo prošli zajedno sa našim klijentima  predstavljale su test, ali i dokaz da klijenti mogu u svakom trenutku da se oslone na nas. To je rezultiralo rastom ukupnih depozita od više od 38 odsto i kredita više od 17 procenata. Izuzetno sam zahvalan svojim kolegama na zalaganju, jer smo godinu velikih iskušenja završili na prvom mestu po korisničkom iskustvu klijenata fizičkih lica“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

 Prepoznajući neizvesnost u čitavoj Evropi i sledeći pre svega odgovoran pristup u upravljanju novcem naših klijenata, deo profita rezervisali smo za potencijalne troškove rizika u okolnostima pandemije. U isto vreme, nastavljamo sa intenzivnim ulaganjima značajnih sredstava u prelazak na novi operativni sistem Banke, koji će nam pružiti još veću fleksibilnost i omogućiti da se još više posvetimo potrebama klijenata, jer dobro korisničko iskustvo predstavlja prioritet u modernom bankarstvu“, zaključio je Carić.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 16% u odnosu na kraj 2019. godine i iznose 97,05 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 28,2% i iznose 101,32 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima uvećani za 18,8% u odnosu na kraj 2019. godine i iznose 94,15 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su uvećani za 57,4% i iznose 74,27 milijardi dinara.

Dobit od kamata viša za 11,5% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 8,16 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 7,9% i iznosi 1,91  milijardi dinara.

Bilansna suma je uvećana za 24,1%, sa 231,45 milijardi dinara na kraju 2019. godine na 287 milijardi dinara na kraju 2020. godine.

NPL racio na kraju 2020. godine iznosi 1,4%.

 Erste Grupa ostvarila neto rezultat od 783 miliona evra u godini pogođenoj virusom korona

 Finansijski direktor (CFO) Erste Grupe Stefan Dorfler:„Postigli smo dobre rezultate na svim svojim tržištima u godini koja je pred nas stavila izuzetne izazove. Naši operativni rezultati su ostali stabilni i naša kapitalizacija je odlična. Želimo da naši akcionari učestvuju u tim rezultatima, te ćemo zato – u skladu sa preporukom ECB – predložiti dividendu od 50 centi po akciji za 2020. na Godišnjoj skupštini akcionara i takođe ćemo rezervisati do jedan evro po akciji za potencijalnu buduću isplatu dividende.”

  • Krediti klijentima su zabeležili porast od 3,6%, a ukupni depoziti klijenata zabeležili su porast od 9,9%.
  • Koeficijent kapitala CET 1(konačni) ponovo je zabeležio rast, sa 13,7% na 14,2%.

Related Posts