savaosiguranje

Američki osiguravači odbijaju da prodaju polise životnog osiguranja zbog COVID 19

by Vesna Lapčić
0 komentara

Američki osiguravači  se, po pisanju Wall Street journal, ponašaju nezamislivo, odbijaju ljude koji bi želeli da kupe polisu osiguranja. Zapravo, reč je, kako se navodi u članku „Neki Amerikanci su odbijeni prilikom zahteva za kupovinu osiguranja života“ o negativnim posledicama kolapa kamatnih stopa usled širenja korona virusa i procene osiguravača da se kamatne stope neće oporaviti u skorije vreme. Kao što znamo, osiguravači života zarađuju ulažući svoj novac u državne hartije od vrednosti kako bi isplatili eventuelne štete i doživljenja. Dakle, kada određuju premiju rade i procenu koliko će od nje zaraditi u određenom periodu. Osim toga što praktično odbijaju klijente, kako se navodi u članku, ukidaju se brojne povoljnosti, a i povećava cena polisa.

„Tokom 33 godine, nikada nisam video tako velike i brze promene u proizvodima osiguranja života“, kaže Lorens Rajbika, predsednik ValMark Financial Group, brokerske kuće u državi Ohajo.

Neki osiguravači, poput Penn Mutual Life Insurance, trenutno su zaustavili prodaju osiguranja života ljudima starijim od 70 godina i koji su slabijeg zdravstvenog stanja. Rukovodioci u osiguravajućoj industriju su rekli da ljudi slabijeg zdravstvenog stanja i stariji od 70 godina češće umiru od COVID 19.

Osiguravači su trenutno suspendovali i prodaju polisa na rok od 30 godina koje su naročito popularne među mlađim porodicama. Takve polise obično nude osnovno pokriće smrti tokom tog perioda. Takođe, smanjene su i kamatne stope na mešovita životna osiguranja.

Related Posts