Američki osiguravači odbijaju da prodaju polise životnog osiguranja zbog COVID 19

by Vesna Lapčić

Američki osiguravači  se, po pisanju Wall Street journal, ponašaju nezamislivo, odbijaju ljude koji bi želeli da kupe polisu osiguranja. Zapravo, reč je, kako se navodi u članku „Neki Amerikanci su odbijeni prilikom zahteva za kupovinu osiguranja života“ o negativnim posledicama kolapa kamatnih stopa usled širenja korona virusa i procene osiguravača da se kamatne stope neće oporaviti u skorije vreme. Kao što znamo, osiguravači života zarađuju ulažući svoj novac u državne hartije od vrednosti kako bi isplatili eventuelne štete i doživljenja. Dakle, kada određuju premiju rade i procenu koliko će od nje zaraditi u određenom periodu. Osim toga što praktično odbijaju klijente, kako se navodi u članku, ukidaju se brojne povoljnosti, a i povećava cena polisa.

„Tokom 33 godine, nikada nisam video tako velike i brze promene u proizvodima osiguranja života“, kaže Lorens Rajbika, predsednik ValMark Financial Group, brokerske kuće u državi Ohajo.

Neki osiguravači, poput Penn Mutual Life Insurance, trenutno su zaustavili prodaju osiguranja života ljudima starijim od 70 godina i koji su slabijeg zdravstvenog stanja. Rukovodioci u osiguravajućoj industriju su rekli da ljudi slabijeg zdravstvenog stanja i stariji od 70 godina češće umiru od COVID 19.

Osiguravači su trenutno suspendovali i prodaju polisa na rok od 30 godina koje su naročito popularne među mlađim porodicama. Takve polise obično nude osnovno pokriće smrti tokom tog perioda. Takođe, smanjene su i kamatne stope na mešovita životna osiguranja.

Related Posts