5 glavnih veština za funkciju CSO – direktora održivog poslovanja

by Vesna Lapčić

Sve više kompanija imenuju direktore održivog poslovanja, a istraživanje PwC-a iz 2022. pokazalo je da jedno od tri velika preduzeća u Velikoj Britaniji sada ima CSO.

Ovo je izuzetno izazovno, najviše zbog nedostatka iskustva u ovoj oblasti. To svakako otežava brendovima sam izbor kandidata.

Evo nekoliko saveta kako da izaberete svog direktora za održivo poslovanje!!!

CSO treba da imaju strast

Činjenica da je većina kandidata CSO ima STRAST za temu održivosti. Ova karakteristika je naročito važna u društvima u kojima se temi održivosti još uvek ne pridaje veliki značaj te i same kompanije ne moraju da osete potrebu da treba da idu u tom pravcu. Jer održivost svakako košta i neophodne su ne tako male investicije. Za ovu oblast i nije potrebno iskustvo, ali verovanje u značaj održivosti svakako jeste.

Merljivost da bi se izbeglo lažno reklamiranje (greewashing) 

Mnogi brendovi saopštavaju mnogo toga o svojoj održivosti, ali često ne postoje podaci koji bi to potkrepili. Direktor za održivost će, na primer, morati da bude u stanju da kvalifikuje napredak interno i eksterno za svoje kupce/potrošače, a to se može postići samo uz pomoć jasnih podataka. Takođe može doći do određenih poteškoća u komunikaciji sa potrošačima jer sve investivije usklađivanja sa zakonodavstvom, ali i ostale mogu da izazovu rast cena proizvoda.

Suština je da CSO mora komunicirati podacima i transparentnim poslovanjem, a ne velikim, a neutemeljenim tvrdnjama.

Analitičko i kritičko mišljenje

Slično, prethodnom civilno društvo ne može više da bude glavni faktor koji kreira velike strategije koje se neretko neispunjavaju i sve ostaje samo mrtvo slovo na papiru kao što je sve više najava da Ciljevi održivog razvoja UN-a 2030 neće biti ostvareni. Tako da će preduzeće – i njegovi klijenti –  želeti da vide merljive i granularne podatke koji pokazuju poboljšanje i inovacije – tako da CSO mora da bude u stanju da analizira te podatke kako bi pokazao šta funkcioniše, a šta ne i kako će ostvariti svoje poslovne obaveze.

Svest o usklađenosti i zakonodavstvu

Sve više se donosi zakona u vezi sa održivošću na lokalnom, ali i međunarodnom nivou. Za bilo koji brend – a posebno one prisutne u više zemalja – to može biti izazov.

Zato je onima koji se nalaze na ovoj funkciji potrebna i sopstvena baza znanja o zakonodavstvu i jasna i nepristrasna mreža izvora i savetnika, kako bi im se pomoglo da se kreću kroz ovu mrežu međusobno povezanih pravila i propisa i da rade u okviru ovih zahteva kako bi unapredili svoje poslovanje.

Razumeti održivost lanca vrednosti

Uzmimo jedan primer, biti CSO multinacionalnog maloprodavca znači razumeti mnogo više od ekološkog otiska samo prodavnica i sedišta te jedne kompanije. Brendovi koji prodaju proizvode imaju niz dobavljača, logistiku, čitavu mrežu iza sebe, ali potrošači vide samo lice prodavca.  Kafa i voće koji se prodaju u prodavnicama možda su etički nabavljeni, ali šta je sa ambalažom u kojoj dolazi? Da li se može reciklirati, da li je iz održivog izvora i/ili sadrži reciklirani sadržaj nakon konzumiranja i ako ne, zašto ne?

Poslednja tačka je možda najvažnija – razumevanje da održivost nisu samo aktivnosti preduzeća koje vas je angažovalo, već uključuje sve sa čime je povezano. Efikasan CSO će znati da je njihov imidž značajniji od njihovog trenutnog poslodavca.

Izvor: Gillian Garside-Vight, direktor konsultantske kuće za održivo pakovanje Aura

Related Posts