Zašto je važno socijalno bankarstvo?

by Vesna Lapčić

Autor: Katarina Marinković, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Pristup finansiranju predstavlja jedan od najvećih poslovnih izazova za srpske firme, a posebno za mikro i mala preduzeća. Za osam godina, koliko USAID sprovodi anketu 1000 preduzeća, pristup finansiranju je na samom vrhu liste prepreka sa kojima se preduzeća suočavaju nastojeći da investiraju u proizvodnju, konkurentnost i otvaranje novih radnih mesta. Ovi stavovi privrednika nisu iznenađenje, s obzirom da Srbija ima najlošiju ponudu finansijskih proizvoda za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u regionu. Dok većina ostalih zemalja ima u ponudi širok spektar finansijskih proizvoda koji su na raspolaganju sektoru MMSP, poput mikrofinansiranja, faktoringa, finansiranja putem kapitala, grupnog finansiranja tzv. „crowdfunding“, tradicionalno bankarsko finansiranje je najrazvijeniji i najdominantniji eksterni izvor finansiranja za srpska preduzeća.

Ipak, za značajan deo mikro, malih i srednjih preduzeća, pristup tradicionalnom bankarskom finansiranju je vrlo limitiran zbog sve strožije bankarske regulative i poslovnog modela komercijalnih banaka. Ovo se posebno odnosi na start-up i mikro preduzeća usled njihove nemogućnosti da ispune brojne bankarske  zahteve. Kada na ovo dodamo i nedostatak alternativnih izvora finansiranja, shvatamo da mikro i start-up firme najčešće ostaju uskraćene za sredstva kojima bi finansirale svoj dalji rast i razvoj i da su im za prevazilaženje ovog izazova neophodna nova rešenja.

Za neka od njih šansa je u socijalnom bankarstvu. Ovaj koncept, do nedavno potpuno nerazvijen u Srbiji, predstavlja iskorak iz klasičnog bankarskog odnosa sa privredom, pružajući dodatnu vrednost preduzetništvu, socijalnoj politici i društvu u celini. Suštinski, socijalno bankarstvo pruža finansijsku i savetodavnu podršku biznisima kojima na bankocentričnim tržištima poput Srbije, takav vid usluge nedostaje i ne mogu da ga dobiju kroz tradicionalni bankarski pristup. Ovaj izvor finansiranja podstiče preduzetnički potencijal, samozapošljavanje i važan je doprinos stvaranju novih radnih mesta. Dodatno, kroz socijalno bankarstvo se podržavaju i organizacije civilnog društva, koje pozitivno utiču na razvoj društva u celini i doprinose razvoju lokalne zajednice.

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj posvećen je upravo poboljšanju pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća u Srbiji i podržava prvi projekat socijalnog bankarstva u Srbiji – „Korak po korak“ Erste banke. Ovaj program Erste banka pokrenula je krajem 2016. godine kako bi pružila kreditnu podršku početnicima u poslovanju, socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva. „Korak po Korak“ program upravo je fokusiran na one segmente koji najčešće nemaju pristup bankarskim proizvodima i uslugama, pružajući im bankarske kredite bez  obaveze zasnivanja hipoteke na nepokretnostima, ali uz nefinansijsku, savetodavnu podršku da pokrenu i razviju svoje poslovanje. Da ovaj deo poslovne zajednice ima potrebu za finansiranjem jasno pokazuju podaci da je „Korak po Korak“ program u 2019. godini plasirao gotovo tri puta više kredita u poređenju sa plasmanima u 2018.

Edukativna i mentorska podrška podjednako je značajna kao i sama finansijska podrška, posebno kada je reč o start-up kompanijama. U prve dve godine poslovanja, odnosno dok je firma još  u start-up fazi razvoja, podrška mentora je od velike važnosti, jer pomaže da se umanji mogućnost greške, neadekvatnog planiranja finansija i loših poslovnih odluka. Upravo iz tog razloga, „Korak po korak“ program pruža besplatnu edukativnu i mentorsku podršku u potpunosti prilagođenu potrebama kompanije, specifičnostima poslovanja, kao i sektoru u kome kompanija posluje. Start-up kompanije ističu da su saradnja sa mentorskim timom, njihovi saveti i pomoć prilikom umrežavanja imali značajne pozitivne efekte na dalji razvoj njihovog poslovanja.

Nemanja Džodžo, osnivač „Joe Fitness“ studija u Novom Sadu, posebno ističe značaj nefinansijske podrške: „Pored kreditne potpore, koja je pomogla da budemo finansijski stabilniji pri pokretanju biznisa, mnogo nam je značila i velika pomoć koju smo dobili kroz saradnju sa mentorskim timom, u vidu njihovih saveta, ali i direktnim delovanjem i pronalaskom partnera za našu firmu“.

Tokom 2019. godine, uz podršku USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, udvostručen je broj mentora koji učestvuju u programu „Korak po korak“, a uvedene su i nove oblasti mentorske podrške.

„U mentorstvo je sada uključeno 50 stručnjaka sa značajnim iskustvom i ekspertizom, koji su ili zaposleni u Banci ili partneri programa. Oni su prošli posebnu obuku, ne bi li na najbolji način razumeli kako je biti u cipelama preduzetnika i potom bili u mogućnosti da im pruže najbolju moguću mentorsku podršku“, naglašava Sreten Vranić, šef odeljenja za socijalno bankarstvo Erste Banke.

Uz podršku USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, „Korak po Korak“ program je tokom više od tri godine sprovođenja podržao 220 klijenata i doprineo otvaranju i očuvanju više od 400 radnih mesta u našoj zemlji. Program ima jasno definisanu kreditnu politiku za klijente socijalnog bankarstva, uspostavljen model podrške svim segmentima klijenata od start-up kompanija, socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva, koja uključuje i besplatnu edukativnu i mentorsku podršku. Model nefinansijske podrške uključuje onlajn edukativnu platformu i materijale, kao i direktnu ličnu pomoć u izradi poslovnog plana i prilagođene mentorske usluge na osnovu potreba klijenata.

Zahvaljujući Korak po korak programu start-up kompanije sada imaju mogućnost da dobiju kreditnu podršku, kao i stručnu savetodavnu i mentorsku podršku. USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj će nastaviti da podržava proširenje obima i dostupnosti bankarskih proizvoda MSP sektoru koji čini okosnicu srpske ekonomije.

Related Posts