Samo u API Banci – stambeni krediti za nerezidente

by Vesna Lapčić

API Banka Beograd, u vlasništvu privatnog investitora sa dalekog istoka Rusije, a kojom upravlja multinacionalni tim sa međunarodnom ekspertizom u modernom bankarstvu, prva je banka koja nudi stambene kredite stranim državljanima koji žive i primaju zaradu u inostranstvu.

Ukoliko želite da započnete novi život u Srbiji već sada ulažući u svoju budućnost, sada imate pouzdanog partnera koji je za Vas kreirao jedinstvenu priliku.

Iznos kredita kreće se od 5.000 do 500.000 eur, sa minimalnim učešćem od 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine. Rok za otplatu kredita sa valutnom klauzulom i deviznih kredita je 240 meseci, a za dinarske kredite 120 meseci.  Instrument obezbeđenja je hipoteka I reda na objektu koji se kreditira i/ili na drugom prihvatljivom objektu za stanovanje/poslovnom prostoru na teritoriji Republike Srbije. Tokom perioda važenja kredita polisa osiguranja nepokretnosti mora biti vinkulirana u korist banke.

Ako odaberete API Banku, ne morate imati dozvolu boravka, niti ostvarivati prihode u Republici Srbiji. U obračun kreditne sposobnosti uključuju se i prihodi po osnovu vlasništva nad kapitalom (isplaćena dobit), zakupnine, članstva u upravnim, nadzornim i drugim odborima.

  • Konačno u Srbiji, banka koja nudi jedinstvenu vrstu usluge svojim klijentima. Težeći da što bolje odgovorimo na njihove potrebe, kreirali smo savremeno rešenje koje će dati pravi odgovor na potrebe nerezidenata i time im obezbediti udoban život u Srbiji. „S nama je jednostavnije” je naš slogan koji odražava pristup kako kreiramo usluge i uspostavljamo odnose sa svakim svojim klijentom – rekla je Marija Stepina predsednik Izvršnog odbora API Banke.

Zahvaljujući stambenom kreditu API Banke za strance, sada možete brzo i jednostavno postati vlasnik vašeg savršenog stana u Srbiji.

Više informacija o našim stambenim kreditima potražite na sajtu www.apibank.rs  koji je dostupan na tri jezika na kojima zaposleni Banke pružaju usluge – srpskom, engleskom i ruskom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts